Johanna Saukkomaa HUS-Kiinteistöihin

Johanna Saukkomaa

Viestintää ja vastuullisuutta

HUSin viestintäjohtaja Johanna Saukkomaa siirtyy 1.4.2019 HUS-Kiinteistöt Oy:n palvelukseen. Hän vastaa asiantuntijana HUS-Kiinteistöt Oy:n viestinnästä, markkinoinnista ja vastuullisuudesta. Tehtävä on uusi, HUS-Kiinteistöillä ei ole aikaisemmin ollut päätoimista viestinnän asiantuntijaa.

 

 

Mihin asiaan aiot aivan ensimmäiseksi ryhtyä?

Ryhdyn heti aluksi tekemään nykytilan kartoitusta. Minkälaisena HUS-Kiinteistöt näyttäytyy ulospäin? Entä miten asiakkaat ja yhteistyökumppanit suhtautuvat siihen? Mikä on sen asema paitsi HUSin tytäryhtiönä myös suomalaisessa yhteiskunnassa? Entä henkilöstö, miten se nähdään sisäisesti? Täytyy saada niin sanottu iso kuva.

Kun olet kartoittanut tämän, mitä aiot tällä tiedolla tehdä?

Seuraavina ovat viestintä- ja markkinointisuunnitelmat, jotka perustuvat tähän kartoitukseen. Nyt on kevät jo pitkällä, mutta vuotta on sen verran paljon jäljellä, että tässä ehtii tekemään aika paljon asioita vielä tämän vuoden aikana. Suunnitelmien pitää kuitenkin ulottua pitemmälle ensi vuoden puolelle. Kun suunnitelmat ovat valmiit, on toimeenpanon aika.

Minkälaisia asioita näissä suunnitelmissa on? Kertoisitko esimerkkejä?

Siellä voi olla esimerkiksi kampanjoita, joissa tuomme lyhyellä aikavälillä joitakin tiettyjä asioita esille. Sitten siellä voi olla imagojuttuja, joissa nostamme HUS-Kiinteistöjen profiilia ja markkinoimme koko yhtiötä. Suunnitelmissa täytyy olla tavoitteet kaikille toimenpiteille ja niille sitten mittarit niin, että näemme, olemmeko saavuttaneet tavoitteemme.

Vastuullisuus on yksi HUS-Kiinteistöjen arvoista. Kun katsoo, mitä olet aikaisemmin työelämässä tehnyt, niin vastuullisuus näyttää tulevan sinulle uutena asiana. Miten suhtaudut tähän osa-alueeseen?

Olen siitä aivan innoissani. Viime aikoina suomalaiset yritykset ovat nostaneet tässä asiassa kovasti profiiliaan. Vastuullisuusviestintä tuntuu nyt olevan kaikkien huulilla. Kaikkialla kerrotaan tarinaa, joka pohjautuu kestävään kehitykseen ja ympäristötekoihin. Yritykset ovat huomanneet, että tässä on myös taloudellisia intressejä ja omistajatkin vaativat nykyään vastuullista toimintaa. Tässä asiassa minun tulee tehdä yhteistyötä monen eri tahon kanssa ympäri HUSia, ensimmäiseksi Tilakeskuksen ja HUS-Ympäristökeskuksen kanssa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Mikko Salla