Rakennuttaminen

Rakennuttamispalveluiden vastuualue käsittää suuret uudisrakennus- ja peruskorjausinvestointihankkeet (yli 0,5 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon rakennuttamisprojekteissa on poikkeuksellisia haasteita toiminnan vaatimuksissa, kuten tilamitoituksissa, erityistiloissa, erityistekniikoissa ja erityislaitteissa. Lisäksi hoitotyö ja teknologia kehittyvät jatkuvasti. Rakennuttamisprojektien erityishaasteena on samalla häiriöttömän sairaalatoiminnan varmistaminen sairaala-alueella.