Vuosi­kertomus 2018

Sairaalakiinteistöjen johtava palvelutuottaja

HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa voittoa tavoittelemattomana tytäryhtiönä palveluja HUSin kiinteistöjen ylläpidon, rakennuttamisen sekä tila- ja turvatoimintojen tarpeisiin.

Yhtiön TOIMINTA-AJATUKSENA on olla Suomen johtava sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja. Toiminnan lähtökohtia ovat asiakaskeskeisyys, kilpailukykyisyys, yhteiskuntavastuullisuus sekä pitkäjänteinen kehittämistyö.Yhtiön VISIONA on olla sairaalakiinteistönhoidon paras yhteistyökumppani, joka tuottaa kilpailukykyisesti asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut.

Yhtiön STRATEGISIKSI PÄÄMÄÄRIKSI on määritelty asiakaslähtöisyys, häiriötön sairaalatoiminta, tuottavuus ja palveluiden laatu sekä hyvä johtaminen ja henkilöstötyytyväisyys.

HUS-Kiinteistöt lukuina

HUS-kiintestöjen tuottamat palvelut

  • Rakennuttamispalvelut
  • Kunnossapitopalvelut
  • Kiinteistöpalvelut
  • Turvapalvelut
  • Asuntopalvelut

Liikevaihto

158,7 meur

Henkilöstö

322
Hoidettavat
kokonaisneliöt

1 059 tbrm2

Ylläpitosopimusneliöt

848 tbrm2

Vastuukiinteistöissä toimiva henkilöstö

n. 25 000

Liikevaihto

Hoidettavat kokonaisneliöt ja henkilöstö

Arvot