Vakautta, jatkuvuutta ja nopeaa reagointia

Vaikka sote-uudistus jäi eduskunnassa hyväksymättä ja odottamaan tulevia linjauksia, valtioneuvosto oli tehnyt runsaasti valmisteluja sote-maailmaan siirtymiseksi. Oli perustettu Maakuntien tilakeskus -niminen osakeyhtiö, johon lakiehdotusten mukaan kuntayhtymät ja kunnat olisivat siirtäneet kiinteistöt ja toimitilat korvauksetta. Nyt siirto ei toteudu ja tilanne jatkuu HUSin osalta vakaana entisellä pohjalla.

HUSilla on merkittävä kiinteistökanta, joka on pääsääntöisesti sairaalatoiminnan käytössä. Kiinteistökannalla on merkitystä koko Uudenmaan erikoissairaanhoidon palveluille ja sen suuruusluokka on myös hyvin poikkeuksellinen koko Suomessa. Sen vuoksi HUS ei näe tarkoituksenmukaisena, että valtakunnallinen kiinteistökehitysyhtiö tulisi hallinnoimaan sen kiinteistökantaa.

HUS-Kiinteistöt edistää jatkossa entistä vahvemmin oman osaamisensa hyödyntämistä sekä Uudenmaan alueen että koko valtakunnan erikoissairaanhoidon hyväksi.

Saumatonta yhteistyötä erikoissairaanhoidon tarpeisiin

HUS-Kiinteistöt on onnistunut erinomaisesti täyttämään ne tarpeet, joita kuntayhtymällä on kiinteistötoimialan palveluille. Erityisen kiitollinen olen yhteistyöstä, jolla HUS-Kiinteistöt ja HUS-kuntayhtymä ovat pystyneet yhdessä edistämään asioita. Tilaaja-tuottajamallissa on äärimmäisen tärkeää, että tilaaja ja tuottaja pystyvät yhteisymmärryksessä määrittelemään sekä tarpeet että palvelutason.

HUS-Kiinteistöt on innovatiivinen sairaalakiinteistöteknologian ja sairaalatoimitilojen tarvitsemien palvelujen osaaja. Yhtiöltä myös edellytetään, että se pystyy luomaan turvallisuuteen, toimivuuteen ja sujuvuuteen liittyviä ratkaisuja, jotka täyttävät tulevaisuudenkin erikoissairaanhoidon tarpeet potilaiden ja hoitotyön kannalta. HUS-Kiinteistöt on innovaattori, joka tuo ideoita maailmalta ja kehittää ratkaisuja itse. Konkreettisina esimerkkeinä voidaan mainita esimerkiksi nopeat toimenpiteet kohteissa, joissa on sisäilmaongelmia, sekä uudistetut turvallisuuteen ja valvontaan liittyvät ratkaisut.

Tärkeintä ovat vakaus, jatkuvuus ja kyky reagoida

Vuoden 2018 merkittäviä tapahtumia olivat Siltasairaalan rakennustöiden aloitus, Lohjalle valmistunut psykiatrian rakennus sekä Hyvinkään sairaalan yhteyteen rakennettu HUSin ja Hyvinkään kaupungin yhteinen uudisrakennus. HUS-Kiinteistöt tuottaa syksyllä avatun Uuden Lastensairaalan kiinteistöpalvelut. Kuluvana vuonna arvioidaan ja päätetään uuden Silmäsairaalan rakentamisesta, tuleviin kohteisiin sisältyy myös Jorvin sairaalan saneeraus ja mahdollisesti Laakson yhteissairaala Helsingin kaupungin kanssa.

HUS-Kiinteistöillä on ainutlaatuista osaamista ja käytännössä hyväksi todettu toimintatapa. Visiona tulevaisuuteen on tämän osaamisen monistaminen.

Mikko Piirtola, hallituksen puheenojohtaja

Mikko Piirtola, hallituksen puheenjohtaja
Vuotta 2018 leimasi perehtyminen ja sopeutuminen maakunta- ja sote-uudistukseen. Uudistusesitys on tätä kirjoitettaessa kuitenkin kaatunut, ja seuraava Suomen hallitus tekee omat linjauksensa. Kaikesta tästä huolimatta HuS-Kiinteistöt on pystynyt tuottamaan ja kehittämään kiitettävästi HUS-kuntayhtymän edellyttämää ja tarvitsemaa toimitilapalvelua.