Hallitus ja organisaatio

Toimitusjohtaja

Mikko Salla
HALLINTO
Hallintojohtaja

Sami Jarke
RAKENNUTTAMISPALVELUT
Rakennuttamisjohtaja

Carl Sirén
KUNNOSSAPITOPALVELUT
Kunnossapitojohtaja

Tapio Rautiainen
KIINTEISTÖPALVELUT
Kiinteistöpalvelujohtaja

Leo Sillanpää
TURVAPALVELUT
Yksikön päällikkö

Lasse Himmanen
ASUNTOPALVELUT
Asuntopalvelupäällikkö

Mika Strengell

Hallitus ja tilintarkastajat

Kertomusvuoden yhtiökokoukset pidettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti, kevätyhtiökokous 20.3.2018 ja syysyhtiökokous 27.11.2018.

Hallituksessa toimi puheenjohtajana Mikko Piirtola, varapuheenjohtajana Reijo Vuorento ja jäseninä Mauri Niemi, Anne Priha ja Petri Bono. Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 8 kertaa (2017: 9 kertaa).

Tilintarkastajina ovat toimineet yhtiöjärjestyksen mukaisesti KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala, JHT, KHT ja Heikki Ruosteenoja, KHT.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Mikko Salla ja hallituksen sihteerinä Sami Jarke.