Tavoitteena terveet rakennukset

HUSin ikääntyneen rakennuskannan haastavimpia kohteita olivat vuonna 2018 Naistenklinikka, Syöpätautien klinikka, Silmäja korvasairaala, Hyvinkään sairaala ja osia Jorvin sairaalasta. Kohteissa suoritettiin useita sisäympäristötutkimuksia ja niiden pohjalta tuotettujen korjaussuunnitelmien mukaisia teknisiä korjaushankkeita. Ne työllistivät merkittävästi rakennuskunnossapitoa ja sisäilma-asiantuntijoita.

Kunnossapitopalvelujen rakennus ja talotekniikan sekä HUS-Tilakeskuksen asiantuntijoiden mukaan HUSin rakennusten korjausvelkaa on arvioitu olevan huomattava määrä. Sisäympäristöongelmien laajuudesta ja niiden ehkäisystä kertoo osaltaan sisäilmapuhdistimien määrä. Viime vuoden lopussa puhdistimia oli HUSin kohteissa 703 kpl (2017: 820 kpl).

Sisäilmaongelmat ovat ratkaistavissa

HUS-Kiinteistöt oli mukana Aaltoyliopiston Sisäilmapoliisi-hankkeessa. Siinä kerättiin tietoa uusimmista tutkimusmenetelmistä, mm. kehitettiin langattomia mittausjärjestelmiä, joilla rakennuksista voidaan paikantaa sisäilmaongelmien lähteitä. HUS-Kiinteistöt seuraa aktiivisesti myös Ympäristöministeriön Terveet tilat 2028 -hanketta. Sen päätavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Tavoitteena on vakiinnuttaa kiinteistönpitoon uusi menettelytapa, jossa säännöllisesti tarkastetaan rakennusten kunto, sopivuus tarkoitukseensa sekä käyttäjien kokemukset.

Jatkossa myös HUS-Kiinteistöjen käyttämiltä toimijoilta edellytetään perehtymistä sisäilmaongelmiin. Tähän vastaa esimerkiksi VTT Rakenteiden tiivistäjän sertifikaatti.

Sairaaloissa altistavia kemikaaleja

Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa rakenteiden lisäksi myös sairaaloissa käytettävät kemikaalit. Kemikaalien vuoksi sisäilmamittauksetkin ovat sairaaloissa vaikeampia: mikä aiheutuu rakenteista, mikä kemikaaleista. Sen vuoksi vuonna 2018 aloitettiin käytössä olevien kemikaalien kartoitus. Tavoitteena on selvittää, mitä kemiallisia yhdisteitä sisäilmassa on, ja miten ne vaikuttavat sisäympäristöongelmiin.

Kunnossapitopalvelut toteutti vuonna 2018 kiinteistökorjauksia yhteensä 14,2 miljoonalla eurolla (2017: 9,6 milj. euroa). Mittavimpia yksittäisiä korjaustöitä olivat Naistenklinikan
A-osan sisäympäristökorjaukset, Jorvin sairaalan lastenosastojen sisäympäristökorjaukset, Silmäja korvasairaalan tuuletusviemärikorjaukset ja voimakeskuksen yläpihan korjaustyöt.

Investointeja ja muutoksia häiriöttömyyden ehdoilla

Vuonna 2018 toteutettiin suuria investointihankkeita 2,1 miljoonalla eurolla (2017: 2,4 milj. euroa). Ne koostuivat pääosin HUS Kuvantamisen suurten laitehankintojen ja -siirtojen vuoksi tehdyistä tilamuutoksista. Niistä merkittävimpiä olivat Meilahden TT-laitetilat ja sydänaseman laboratoriotilat sekä Hyvinkään magneettikuvauksen ja HUS-Apuvälinekeskuksen uudet tilat.

Pienten investointien arvo oli 10,1 miljoonaa euroa ja lukumäärä 175
(2017: 14,3 milj. euroa, 203 kpl). Mittavimpia investointeja olivat Lohja E3-osan LVI-tekniikan uusiminen, Kirurgisen sairaalan julkisivusaneeraukset, Ihoja Allergiasairaalan 4. krs:n näytteenottolaboratorio, Jorvin sairaalan psykiatrian osastot ja julkisivun uusiminen sekä Peijaksen sairaalan hissien peruskorjaukset.

Toiminnallisia pienkorjauksia tehtiin vuonna 2018 1,6 miljoonalla eurolla 117 kappaletta (2017: 1,7 milj. euroa, 96 kpl). Ne koostuivat pääosin pienistä tilojen käyttötarkoitusmuutoksista, henkilöturvan ja intimiteettisuojan parannuksista sekä taloteknisten järjestelmien tilakohtaisista lisäyksistä.

KUNNOSSAPITOPALVELUT
32,2 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2018

KUNNOSSAPITOYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Tapio Rautiainen, kunnossapitojohtaja
Sairaalakiinteistöt eivät ole poikkeuksia sisäilmaongelmien suhteen. Ratkaisuja kartoitetaan yhteistyössä maan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.