Ytimessä aina ihminen

Vuosi 2018 oli yrityksellemme erinomainen vuosi kaikilla tavoin mitattuna. Erityisesti kannattaa mainita yrityksen historian korkeimmalla tasolla oleva henkilöstötyytyväisyys ja sen seurauksena historian paras asiakastyytyväisyys. Hyvinvoiva henkilöstö tekee työtä laadukkaasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.

HUS-Kiinteistöt on arvojohdettu yritys. Arvot pitää tuntea ja niiden pitää näkyä toiminnassa, sillä arvot luovat yrityskulttuurin ja perustan kaikelle tekemiselle. Hyvä yrityskulttuuri varmistaa, että tekijät ovat motivoituneita, heistä tuntuu mukavalta tulla töihin, ja että töissä viihdytään.

Viime vuonna täsmensimme arvojamme. Ympäristövastuu on nyt laajempi yhteiskuntavastuu, joka kattaa ympäristön lisäksi sosiaalisen vastuun sekä vastuun olla yhteiskunnallisesti hyväksytty, läpinäkyvä toimija. Uusi, 100 % vastuun käsite sitouttaa tekijöitämme entisestään: kun tulet tietoiseksi, tulet vastuulliseksi.

Tekijät haluavat työlleen merkityksen

Viime vuonna aloitimme yritysmielikuvamme määrätietoisen kehittämisen. Haluamme kertoa, kuinka haasteellisessa ja mielenkiintoisessa ympäristössä toimimme. Ihmiset haluavat sekä kuulua yhteisöön, jonka kokevat omakseen että tehdä työtä, jolla on merkitys. HUS-Kiinteistöissä nämä molemmat toteutuvat.

Osa johtamista on myös palkitseminen. Viime vuonna määrittelimme jokaiselle ensimmäistä kertaa henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamisesta palkitaan. On tärkeää, että tavoitteet ovat selkeät ja haasteelliset, mutta myös saavutettavissa, jotta ne motivoivat. Haluamme samoin palkita aktiivisuudesta ja omatoimisuudesta. Sen vuoksi otimme viime vuonna käyttöön Nopsa-palkitsemisen. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat toimineet arvojemme mukaisesti ja samalla ylittäneet kiitettävällä tavalla oman tehtäväkenttänsä.

Haluamme olla parhaita alallamme

Olen ylpeä ammattitaitoisesta henkilöstöstämme. Tulevaisuus on huippumielenkiintoinen, sillä olemme vasta raapaisseet esimerkiksi big datan ja tekoälyn hyödyntämistä. Haluamme jatkuvasti kyseenalaistaa ja olla kehityksen kärjessä.

Kaiken taustalla on tavoitteemme olla oman toimialamme ykkönen. Se tarkoittaa, että meillä on parhaat tekijät, ja että he tekevät työtään oikealla asenteella. Siihen sisältyy valmius hyväksyä ja hyödyntää muutoksia, joita esimerkiksi digitaalisuus, tekoäly, lisätty todellisuus sekä toimintaympäristö edellyttävät.

Mikko Salla, toimitusjohtaja
Tehtävämme on varmistaa, että kansainvälisessäkin mittakaavassa huippuluokan erikoissairaanhoidolla on käytössään terveelliset, turvalliset ja häiriöttömät toimintaedellytykset. Toteutamme osaamme tässä isossa kokonaisuudessa, jotta huippuammattilaiset pystyvät huippusuorituksiin.