Yhteiskunta­vastuu

Kannamme vastuuta yhteiskunnasta sekä ympäristön, että sosiaalisen vastuun kannalta. Pyrimme minimoimaan toimintamme energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöt.

Energian ja veden kulutus

Kasvihuonepäästöt

Päästöjakauma päästölähteittäin. Tonnia CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalitenttia)

Jätteiden lajitteluaste HUS-alueella

2018

 

2017

Vastuullisuus­jalanjäljet

HUS-Kiinteistöt tukee julkisen sektorin toimintaa kaikissa toimissaan maksamalla veroja ja muita veroluonteisia maksuja sekä tarjoamalla työpaikkoja.

HUS-Kiinteistöjen keräämät, maksamat ja tilittämät verot sekä veroluonteiset maksut olivat merkittävä tulonlähde julkishallinnolle vuonna 2018. HUS-Kiinteistöt tilittää ja maksaa kaikki veronsa ja veroluonteiset maksunsa Suomeen.