Vuosi­kertomus 2019

SUOMEN JOHTAVA tuottaja sairaalakiinteistöpalveluissa

HUS Kiinteistöt Oy vastaa HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan kiinteistöjen ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä tila-, turva- ja asuntopalveluiden tuottamisesta.

Toiminta-ajatuksemme
HUS Kiinteistöjen ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa laadukkaiden palveluiden avulla häiriötön sairaalatoiminta. Toiminnan lähtökohtia ovat asiakaskeskeisyys, kilpailukykyisyys, ympäristövastuullisuus sekä pitkäjänteinen kehittämistyö

Visiomme
Yrityksen visiona on olla johtava sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja ja yhteistyökumppani. Tuotamme kilpailukykyisesti asiakkaiden tarvitsemat kiinteistöpalvelut.

Strategiset avaintavoitteemme
1. Asiakaslähtöisyys
2. Häiriötön sairaalatoiminta
3. Tuottavuus ja palveluiden laatu
4. Hyvä johtaminen ja henkilöstötyytyväisyys

HUS Kiinteistöt lukuina

HUS kiintestöjen tuottamat palvelut

  • Rakennuttamispalvelut
  • Kunnossapitopalvelut
  • Kiinteistöpalvelut
  • Turvapalvelut
  • Asuntopalvelut

Liikevaihto

198,0 meur

Henkilöstö

348
Hoidettavat
kokonaisneliöt

1 038 tbrm2

Ylläpitosopimusneliöt

817 tbrm2

Vastuukiinteistöissä toimiva henkilöstö

n. 25 000

Liikevaihto

Hoidettavat kokonaisneliöt ja henkilöstö

Arvot