Entistä syvempää yhteistyötä

HUS Kiinteistöjen ja HUS-kuntayhtymän välisen saumattoman yhteistyön ja asiakkaiden osoittaman luottamuksen ansiosta HUS Kiinteistöt on saanut hoidettavakseen toimintoja myös HUSin jäsenkunnista, toteaa hallituksen puheenjohtaja Mikko Piirtola.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Piirtola
Sen lisäksi, että HUS Kiinteistöt on omalla erikoisalallaan maailmanluokan huippuosaaja, sillä olisi näkemyksiä ja osaamista myös sairaala-alueiden kehittämiseen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen toimintavuotena rauhoitti HUS Kiinteistöt keskittymään omaan toimintaansa. Vaikka Suomen uusi hallitus edistää maakunta- ja sote-ratkaisua, tällä hetkellä varsinkin kiinteistöasioiden suhteen tilanne on vakaa: HUS Kiinteistöt jatkaa vahvistetun strategiansa toteuttamista 16.9.2019 työnsä aloittaneen toimitusjohtaja Juha Tiuraniemen johdolla.

Saumaton yhteistyö HUS-kuntayhtymän ja HUS Kiinteistöjen välillä on jatkuvasti voimistunut ja toimintavuotena myös laajentunut: HUS Kiinteistöt on saanut hoidettavakseen lisää toimintoja HUSin eri alueilta, myös jäsenkunnista. Toiminnan ulottuminen uusiin sairaalakiinteistöihin on osoitus asiakkaiden osoittamasta luottamuksesta. On pystytty kiitettävästi täyttämään ne odotukset, jotka kuntayhtymällä on ollut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Kiitos kuuluu koko henkilöstölle.

Ydinosaaminen omissa käsissä

HUS Kiinteistöt toimii valtakunnallisesti hyvin erikoistuneella alalla. Meilahden ulkopuolisilla alueilla arvioidaan kuitenkin aina, pystyisikö joku muu tuottamaan samat palvelut yhtä hyvin tai paremmin kuin HUS Kiinteistöt. Joissain tapauksissa yritys tuottaa palvelut yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Erityisesti turvallisuuteen ja sairaalahygieniaan liittyvät strategisesti tärkeät toiminnot hoidetaan kuitenkin itse, jotta varmistetaan täysin luotettava ja häiriötön toiminta.

HUS Kiinteistöjen taloudellinen vastuu varmistaa, että investoinnit pysyvät budjetissa. Tässä on monista julkisista hankkeista poiketen onnistuttu hyvin. Lähtökohtana on tarpeeseen sopeutettu huolellinen suunnittelu ja toteutus ilman rönsyilyä, sekä projektien hyvä hallinta.

Toimivassa työyhteisössä on voimaa

Jo muutaman vuoden ajan HUS Kiinteistöissä on korostettu vastuullisuutta. Ydinajatuksena on kouluttaa koko henkilöstö ymmärtämään sekä työntekijän oma vastuu työtehtävässään että koko organisaation toiminnan kannalta. Tulokset ovat nähtävissä: työmotivaatio ja yhteisymmärrys ovat kehittyneet positiivisesti, samoin kuin vaikutus häiriötilanteisiin ja vasteaikoihin.

HUS Kiinteistöihin on kertynyt ainutlaatuista näkemystä ja osaamista. Jatkossa nämä tulisi hyödyntää sitouttamalla HUS Kiinteistöt tiiviimmin ainakin Helsingin ja Espoon kaupunkien sairaala-alueiden kehittämiseen ja jatkojalostukseen. Avoimuus olisi kaikkien etu.

Mikko Piirtola, hallituksen puheenojohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Piirtola
Sen lisäksi, että HUS Kiinteistöt on omalla erikoisalallaan maailmanluokan huippuosaaja, sillä olisi näkemyksiä ja osaamista myös sairaala-alueiden kehittämiseen.