HUS Kiinteistöt

Toimitusjohtaja

Juha Tiuraniemi (16.9.2019 alkaen)
Mikko Salla 14.8.2019 asti, Sami Jarke 15.8. – 15.9.2019
HALLINTO
Hallintojohtaja

Sami Jarke
RAKENNUTTAMISPALVELUT
Rakennuttamisjohtaja

Carl Sirén
KUNNOSSAPITOPALVELUT
Kunnossapitojohtaja

Tapio Rautiainen
KIINTEISTÖPALVELUT
Kiinteistöpalvelujohtaja

Leo Sillanpää
TURVAPALVELUT
Yksikön päällikkö

Lasse Himmanen
ASUNTOPALVELUT
Asuntopalvelupäällikkö

Mika Strengell

Hallitus ja tilintarkastajat

Toimintavuoden yhtiökokoukset pidettiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti, kevätyhtiökokous 27.3.2019 ja syysyhtiökokous 8.11.2019. Lisäksi pidettiin ylimääräinen yhtiökokous 1.2.2019.

Hallituksessa toimi puheenjohtajana Mikko Piirtola, varapuheenjohtajana Reijo Vuorento ja jäseninä Mauri Niemi, Anne Priha ja Jukka Louhija (aloitti 1.2.2019). Petri Bono erosi hallituksen jäsenyydestä 1.2.2019. Hallitus kokoontui vuonna 2019
yhteensä 8 kertaa (2018: 8 kertaa).

Tilintarkastajina ovat toimineet yhtiöjärjestyksen mukaisesti KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala, JHT, KHT ja Heikki Ruosteenoja, KHT.

Yhtiön toimitusjohtajana ovat toimineet Mikko Salla 14.8.2019 asti, 15.8. – 15.9.2019 Sami Jarke ja 16.9.2019 alkaen Juha Tiuraniemi, hallituksen sihteerinä on toiminut Sami Jarke.