Hyvä henkilöstö, tyytyväiset asiakkaat

Tyytyväisyys jatkuvuuden varmistajana

Vuonna 2018 sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyydessä saavutettiin kahdenkymmenen mittausvuoden ennätystulokset. Toimintavuonna molemmat tulokset laskivat hieman, mutta olivat kuitenkin kiitettävällä tasolla.

Asteikko 1–5, kaaviossa esitetään väli 3–4 ja niiden desimaalit.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
2016-2019

HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS
2016-2019

Kaarla ja Kozlov vuoden esimies ja työntekijä

Vuoden 2019 esimieheksi valittiin valvontaesimies Keni Kaarla turvapalveluista. Valintaperusteissa painoi se, että Kaarlalla on yli 40 suoraa alaista, mikä on eniten koko yhtiössä. Suurestä alaisten määrästä huolimatta Kaarla on osoittanut olevansa pätevä ja tehokas esimies, joka osaa johtaa ja suorittaa esimiestehtävät ajallaan ja pätevästi.

Vuoden 2019 työntekijäksi valittiin IT-asiantuntija Alexander Kozlov hallintoyksiköstä. Kozlovia esittäneet kehuivat häntä avuliaisuudesta, ripeydestä ja ammattitaidosta. Kozlovia pidetään myös ystävällisenä ja helposti lähestyttävänä ihmisenä.

Esityksiä saavat tehdä kaikki HUS Kiinteistöjen palveluksessa olevat henkilöt. Seuraavan kerran vuoden esimies ja työntekijä valitaan tammikuussa 2020.