Sisäympäristöongelmiin
uusia ratkaisuja

Vanhimmat HUSin sairaalakäytössä olevat rakennukset ovat 1800-luvulta. Ikääntyvät rakenteet aiheuttavat kuluessaan ongelmia, vanhoja tiloja on myös vaikea saada vastaamaan nykyaikaisen sairaalatoiminnan tarpeisiin.

Korjaukset ja muutostyöt ulottuvat yhä syvemmälle rakenteisiin, siihen on ohjannut myös kasvava tietämys sisäympäristöongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. Myös homekoiria käytetään yhä enemmän. Sisäympäristöongelmien laajuudesta ja niiden ehkäisystä kertoo osaltaan sisäilmapuhdistimien määrä: vuoden 2019 lopussa puhdistimia oli HUSin kohteissa 822 kpl (2018: 703 kpl).

Häiriötöntä sairaalatoimintaa varmistetaan myös varajärjestelmien avulla.

Ikääntyneen rakennuskannan haastavimpia kohteita vuonna 2019 olivat Silmä- ja korvasairaala, Naistenklinikka, Syöpätautien klinikka ja osia Jorvin sairaalasta. Näissä suoritettiin sisäympäristötutkimuksia ja niiden perusteella teknisiä korjaushankkeita.

Uusi työnjako Rakennuttamispalveluiden kanssa lisäsi merkittävästi suurten korjausluonteisten investointien toteuttamista. Vuonna 2019 ko. hankkeita tehtiin 12,4 milj. eurolla (2018: 2,1 milj. euroa), suurimpia kohteita olivat Silmä- ja korvasairaalan torniosan tiivistämiskorjaukset sekä leikkaussalien ilmanvaihdon uusiminen, Naistenklinikan C-osan 1. kerroksen kosteusvauriokorjaukset sekä Jorvin sairaalan julkisivun uusiminen.

Pienet investointihankkeet koostuivat teknisistä ja toiminnallisista investoinneista ja korjauksista, joita toteutettiin 11,3 milj. euron arvosta (2018: 10,1 milj. euroa). Näistä merkittävimpiä olivat Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven jäähdytys, Kirurgisen sairaalan julkisivun uusiminen ja pukuhuoneiden muutostyöt, Iho- ja Allergiasairaalan 3. kerroksen muutostyöt sekä Jorvin sairaalan KFI-yksikön väistötilat.
Kiinteistökorjauksia toteutettiin yhteensä 11,9 milj. eurolla (2018: 14,2 milj. euroa). Nämä koostuivat kosteusvauriokorjauksista, märkätilojen saneerauksista sekä sisäympäristöongelmiin, ilmanvaihtoon ja viemäriverkostoon liittyvistä korjaavista toimenpiteistä. Viemäripinnoituksilla reagoitiin reagoitiin ennakoivasti.

Toiminnallisten pienkorjausten arvo vuonna 2019 oli 1,5 milj. euroa (2018: 1,6 milj. euroa). Ne koostuivat pääosin pienistä tilojen käyttötarkoitusmuutoksista, henkilöturvan ja intimiteettisuojan parannuksista sekä sähköisten järjestelmien lisääntymisen myötä aiheutuneista taloteknisten järjestelmien tilakohtaisista lisäyksistä.

Toiminnallisesti merkittävin muutos oli Helsingin alueen sähkötiimin perustaminen. Sen keskeisenä tehtävänä on turvata kriittisten sähköjärjestelmien luotettavuutta ja edistää turvallista käyttöä häiriöttömän sairaalatoiminnan vaatimusten mukaan.

KUNNOSSAPITOPALVELUT
40,9 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2019

KUNNOSSAPITOYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Tapio Rautiainen, kunnossapitojohtaja
Arvokkaan, iäkkään ja osin suojellunkin rakennuskannan turvallisen ja ajanmukaisen käytön varmistaminen edellyttää jatkuvasti kehittyviä korjaus- ja ylläpitomenetelmiä.