Yhteistyöllä
tuloksiin

Haluamme jatkaa kaikkien sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa – 100 % vastuulla

Vuoden 2019 taloudellinen tulos oli erinomainen ja ennustetun mukainen. Toiminta kehittyi positiivisesti jokaisessa yksikössä. Jatkossakin ennakoimme toiminnan volyymin säilyvän korkealla tasolla, sillä väestön ikääntymisen myötä tarpeet erikoissairaanhoidossa kasvavat. Hankemäärien ennakoidaan lisääntyvän ja hankekokojen kasvavan.

Toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi
Erikoissairaanhoidon huippuammattilaisten työssään edellyttämät terveelliset, turvalliset ja häiriöttömät toimintaympäristöt syntyvät ja pysyvät toimintakunnossa oman alansa ammattilaisten avulla.

Uusilta hankkeilta edellytetään lisääntyvässä määrin muuntojoustavuutta käyttäjätarpeiden muuttuessa. Sen vuoksi haluamme sitoutua hankkeisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Panostamme esimerkiksi rakennuttamisessa entistä enemmän hankesuunnittelu- ja hankekehitysvaiheisiin.

Jotta laadullinen tuloksemme säilyisi yhtä hyvänä kuin tähän asti, kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Keskeisinä tekijöinä ovat yhteistyö ja digitalisaation hyödyntäminen.

Tieto johtaa johtamista

Digitalisaation järjestelmällinen hyödyntäminen, syvä asiantuntijuus sekä sisäistetyt arvot luovat erinomaisen pohjan toiminnallemme. Haluamme ottaa kaiken irti digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista, esimerkkeinä tekoälyn jatkuvasti laajeneva käyttö sekä palveluprosessien virtaviivaistaminen. Viime vuonna otimme käyttöön sähköisen hyväksymisen järjestelmän. Digiosaamisemme on ajan tasalla, mutta merkityksen kasvu tuo tarpeen sen vahvistamiseen.

Jatkossakin edistämme olemassa olevan tiedon jalostamista ja kommunikointia yli yksikkörajojen. Ammattilaisillemme pitkien työurien ansiosta kertynyt tieto ja taito tulee hyödyntää.

Sama suunta kaikilla tasoilla

Yksi yhteistyötä edistävistä muodoista on Big Room -työskentely, jossa rakennusprojektin eri osapuolet pysyvät avoimen vuorovaikutuksen ansiosta jatkuvasti ajan tasalla. Kaikilla on joka hetki yhdenmukainen kuva projektista. Toimintatavan avulla on mahdollista lyhentää rakentamisen prosessia, parantaa laatua ja hallita kustannuksia. Omassa toiminnassamme korostuu yksiköiden välisen yhteistyön tärkeys. Myös yhteistyökumppaneiltamme edellytämme tiivistä ja avointa kanssakäymistä.

Vastuullisuus korostuu

Kiitän omaa henkilöstöämme hyvästä työilmapiiristä sekä vahvasta sitoutumisesta. 100 % vastuu – yksi arvoistamme – on hyvin sisäistetty. Viime vuonna sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys pysyivät korkealla tasolla.

 

Toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi
Erikoissairaanhoidon huippuammattilaisten työssään edellyttämät terveelliset, turvalliset ja häiriöttömät toimintaympäristöt syntyvät ja pysyvät toimintakunnossa oman alansa ammattilaisten avulla.