Ympäristövastuu

HUSin ylläpitotilojen
energiamäärä/potilaskäynti
2016–2019

Kasvihuonepäästöt
HUS-alueella
2016–2019

Päästöjakauma päästölähteittäin. Tonnia CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalitenttia)
HUS-alueen jätemäärä/
potilaskäynti 2016–2019
HUS Kiinteistöjen
omat toimitilat 2016–2019

 

Yhteiskunta­vastuu

Suomalainen veronmaksaja HUS Kiinteistöt tilittää ja maksaa kaikki veronsa ja veroluonteiset maksunsa Suomeen. Tuemme julkisen sektorin toimintaa sekä maksamillamme veroilla että tarjoamalla työpaikkoja.

Sosiaalinen vastuu

Haluamme varmistaa henkilöstömme hyvinvoinnin varhaisen puuttumisen toimintamallilla.

Toimimme arvojemme mukaisesti vastuullisesti ja huolehdimme työntekijöidemme työturvallisuudesta.

Työsuojelutoiminnassa tavoitteena on edistää työympäristön turvallisuutta ja työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Työsuojelutoiminnan 2019 painopisteteemoina ovat olleet erityisesti kemikaaliturvallisuus sekä yksiköiden omatoimiset työturvallisuuskierrokset.

Sairauslomapäivien ja
työtapaturmien määrä
HUS-alueella 2016–2019

Henkilöstön sitoutumisen
indeksi ja henkilöstön
vaihtuvuus

*vakinaiset palvelussuhteet /vakinaisen henkilökunnan määrä 31.12.

 

Vuoden vastuullisuusteot