Yhteisiä asioita vastuullisesti hoitaen ja kehittäen

Yhtiön strategian uudistusprosessi haastoi yksikön osaamista vuonna 2020.

Hallintoyksikkö mahdollistaa yhtiön tiedolla johtamista. Yksikön vastuukokonaisuuksia ovat yhtiön talous, henkilöstö, IT, laatu- ja tulospalkkiojärjestelmät, viestintä- ja vastuullisuus, projektien seuranta sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt.

Yksikön asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain kysymällä palautetta muilta yksiköiltä. Vuonna 2020 hallintoyksikkö sai kyselyssä kaikkien aikojen parhaimman tuloksen. Varsinkin yhtiön sähköisten hyväksymisten toimivuudesta tuli paljon positiivista palautetta.

Yksikössä panostetaan jatkuvaan ja laajamittaiseen kehittämiseen. Palautteen perusteella paransimme ohjeistuksia ja viestintää tavoitteena edistää osaamista ja häiriöttömyyttä. Viestintää lisättiin merkittävästi esimerkiksi lähettämällä vuoden 2020 aikana viisi ohjeistuspakettia ja 11 uutiskirjettä henkilöstölle.

Merkittävin koko yhtiötä ja sen henkilökuntaa koskeva digitalisaatiota edistävä uudistus oli yhtiön sopimusten ja asiakirjojen sähköisen hyväksymisen käyttöönotto. Järjestelmää käytetään nyt koko yhtiössä ja kaikissa hyväksymisissä. Uudistus lisää tuottavuutta ja on myös askel kohti strategiamme mukaista hiilineutraalisuutta, kun paperista voidaan luopua.

Hallintoyksikön vastuulla olevien ostolaskujen määrä on kasvanut kahdeksassa vuodessa noin 50 prosenttia. Lisäksi digitaalisuutta ja hiilineutraalisuutta edistävien verkkolaskujen osuus on jo 98 % kaikista laskuista.

”Ostolaskujen määrä on yksi keskeisimmistä indikaatioista koko yhtiön taloudellisen aktiviteetin pitkään jatkuneesta kasvusta”, hallintojohtaja Sami Jarke sanoo.

Vuonna 2020 uudistettiin merkittävästi asiakas- ja henkilöstökyselyjä, teknisten häiriöiden hallintaprosessia sekä lisättiin nopeutta taloushallintoon robotiikalla ja automatisoinneilla.

Otettiin käyttöön myös KoulutusOnline, jossa yhtiön henkilöstö pystyy kouluttautumaan verkossa. Tämä lisää osaamista, mikä on yksi strategisista tavoitteistamme.

Sairaaloiden turvallisuutta edistettiin hälytysten hallintajärjestelmää kehittämällä. Yksikkö mahdollisti myös sen, että HUSissa laskutetaan nykyisin sekajätteestä erikseen.

Yksikön IT-tiimi kehitti järjestelmän, jonka avulla pääkaupunkiseudun pysäköinninvalvojat voivat tarkistaa luvat sähköisesti maanpäällisillä sairaala-alueilla. Tämä koskee noin 7000 autoa.

Yhtiö liittyi WWF:n Green Office -ohjelmaan vuonna 2019. Vuonna 2020 Paciuksenkadun toimitiloille myönnettiin tarkastuksen perusteella WWF-diplomi.

Hallintojohtaja, Sami Jarke
Vuosi 2020 oli menestyksekäs kaikilla mittareilla hallintoyksikössä. Erityisen paljon yksikkö sai kiitosta yhtiön hyväksymisten siirtämisestä sähköiseksi.