Onnis­tumisia
poikkeus­oloissa

Heti maaliskuusta 2020 lähtien HUS Kiinteistöt järjesti toimintansa vastaamaan sairaaloiden muuttuneita tarpeita. Vaikutimme osaltamme siihen, että toimitilat, välineet ja laitteet ovat olleet käytettävissä koko ajan. Puhtaanapito, hygieenisyys ja nopea reagointi muun muassa tehohoitopaikkojen varustamisessa oli osoitus yhtiön kyvystä vastata pandemian aiheuttamiin haasteisiin.

Tärkeimpiä oppeja pandemiavuodesta oli, että sairaalaympäristössä organisaation tulee olla joka hetki valmiina poikkeustilanteisiin. Varautumissuunnitelmissa on osattava ottaa huomioon erilaisia skenaarioita. Sitä on myös ammattitaito ja kyky rakentaa strategia siten, että asiat toimivat kaikissa olosuhteissa.

Strategisten toimintojen ulkoistaminen ei tule kyseeseen elintärkeissä toiminnoissa: on oltava pitkäjänteistä kyvykkyyttä ja resursseja varautua vaativiin olosuhteisiin. Asioita ei voi tehdä päivä kerrallaan, edullisemman hinnan toivossa.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Piirtola
Sairaalaympäristössä toimivan organisaation on oltava valmis reagoimaan nopeasti ja joustavasti myös poikkeustilanteissa. HUS Kiinteistöt pystyi ketteränä palvelutuottajana sopeuttamaan toimintansa pandemian aiheuttamiin sairaaloiden erityistarpeisiin.

Katse huomisessa

Vaikka poikkeusolosuhteet edellyttivät nopeaa reagointia ja sitoivat resursseja, jatkoimme samanaikaisesti pitkän aikavälin suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttamista. Esimerkiksi kiinteistöinvestoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaan, sovitun budjetin mukaisesti. Yhtiön talouteen ei ole tarvinnut tehdä muutoksia.

Myös yhteistyö Helsingin ja Espoon sairaala-alueiden kehittämiseksi on jatkunut, nyt entistä syvempänä: pitkän aikavälin näkemysten vaihtoa on viety entistä suunnitelmallisemmaksi. Myös palveluherkkyytemme asiakkaitten tarpeiden toteuttamiseksi on parantunut.

Uusi strategia vastaa muutoksiin ympärillämme

HUS Kiinteistöt uudisti toimintavuonna strategiansa. Uudistus oli tärkeää sen vuoksi, että maailma ympärillämme muuttuu koko ajan. Meidän on pystyttävä paremmin vastaamaan erityisesti ihmisten väliseen kanssakäymiseen, avoimuuteen ja vastuuseen.

Strategiatyö lähti alkuun kuntayhtymästä ja eteni edelleen tytäryhtiöihin, hallitusten kautta johtoryhmiin ja edelleen kaikkiin työntekijöihin. Tavoitteena on osallistaa ja vaikuttaa yrityksen kaikilla tasoilla. Ensimmäiset strategian toiminnallistamiseen liittyvät työpajat järjestettiin joulukuussa 2020.

Maakunta- ja soteuudistus edistyi pandemia-aikana. Uudistuksen aiheuttamista uhkakuvista huolimatta olen vakuuttunut, että HUS Kiinteistöjen osaaminen palveluntuottajana on maan asiantuntevinta, ja siten sen ammattitaitoa tarvitaan jatkossa entistäkin enemmän.