Hallitus ja organisaatio

Anne Priha (27.3.2020 saakka), Ulla Salomaa (27.3.2020 alkaen)

 

Toimitusjohtaja

Juha Tiuraniemi
HALLINTO
Hallintojohtaja

Sami Jarke
RAKENNUTTAMISPALVELUT
Rakennuttamisjohtaja

Carl Sirén
KUNNOSSAPITOPALVELUT
Kunnossapitojohtaja

Tapio Rautiainen
KIINTEISTÖPALVELUT
Kiinteistöpalvelujohtaja

Leo Sillanpää
TURVAPALVELUT
Yksikön päällikkö

Lasse Himmanen
ASUNTOPALVELUT
Asuntopalvelupäällikkö

Mika Strengell

Hallitus ja tilintarkastajat

Toimintavuoden varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2020.

Hallituksessa toimi puheenjohtajana Mikko Piirtola, varapuheenjohtajana Reijo Vuorento ja jäseninä Mauri Niemi, Jukka Louhija, Anne Priha (27.3.2020 saakka) ja Ulla Salomaa (27.3.2020 alkaen). Hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä 6 kertaa (2019: 8 kertaa).

Tilintarkastajina toimivat KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala, JHT, KHT ja Heikki Ruosteenoja, KHT.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Juha Tiuraniemi. Toimitusjohtajan sijaisena ja hallituksen sihteerinä toimi hallintojohtaja Sami Jarke.