Haluttu työyhteisö

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ennätystulokseen

Vuonna 2020 HUS Kiinteistöjen asiakastyytyväisyyskyselyt uudistettiin. Näkyvin muutos oli asiakas- ja henkilöstökyselyjen uusi arvosteluasteikko 1 – 4 (vuoteen 2019 saakka käytettiin asteikkoa 1 – 5). Muutoksen tavoitteena oli tuottaa selkeämpi ero positiivisen ja negatiivisen välillä poistamalla neutraali väliarvo 3.

Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyydessä yllettiin ennätystulokseen. Asiakastyytyväisyydessä jokainen yksikkö paransi tulostaan edellisestä vuodesta.

Henkilökunnan kokemia vahvuuksia olivat muun muassa mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn, sekä työntekijöiden kokemus omasta osaamisestaan.

Asteikko 1–4, kaaviossa esitetään väli 2–4 ja niiden desimaalit.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
2017-2020

HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS
2017-2020

Antti Kuula vuoden 2020 työntekijä ja Timo Linnolahti vuoden 2020 esimies

Vuoden 2020 esimieheksi on valittu huoltomestari Timo Linnolahti. Valinnan perusteluina on mainittu henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulosten paraneminen, korkea laskutusprosentti ja toiminta yhtiön arvojen mukaisesti.

Vuoden 2020 työntekijäksi on valittu controller Antti Kuula. Valinnan perusteluina on mainittu loistava yhteistyökyky ja toiminta yhtiön arvojen mukaisesti.