Reagointi­kyky testissä

Pandemia aiheutti Kunnossapitopalveluille kiireellisiä töitä useassa eri kohteessa. Monet tehtävät edellyttivät välitöntä reagointia ja usein soveltamista, sillä tieto pandemiasta täsmentyi toiminnan aikana. Asiantuntijoille se tarkoitti esimerkiksi uusia rooleja erilaisissa työryhmissä. Tietoa oli haettava kaikista mahdollisista lähteistä. Teknisiin, erityisesti ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen, vaikuttavaa täsmentävää kansallista ja kansainvälistä informaatiota saatiin koko pandemian ajan.

Kunnossapitopalvelut toteutti keväällä nopealla aikataululla näytteenottopisteitä Meilahteen sekä muun muassa Peijakseen että Lohjan ja Raaseporin sairaaloihin. Lisääntyneestä tarpeesta ja talveen varautumisesta johtuen syksyllä rakennettiin näytteenottopisteitä Leppävaaraan. Näytteenoton prosessi piti luoda nopeasti: asia oli uusi ja toimintaa suunniteltiin samalla, kun jo rakennettiin.

Kirurgisen sairaalan muuttaminen koronasairaalaksi, P2-pysäköintilaitokseen perustettu varasairaala sekä tehohoitopaikkojen järjestäminen Jorvin sairaalaan aiheuttivat uudenlaista suunnittelua ja pohdintaa. Haasteena oli myös kiireellisyys, sillä varasairaala oli saatava toimintakuntoon muutamassa viikossa. 

Pandemia yhdisti asiantuntijoiden voimat: lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja Kunnossapitopalveluiden henkilöstön yhteistyö sujui hyvin ja osapuolilla oli aktiivinen ote haasteisiin. Työnteossa noudatettiin kaikkia HUSin suosituksia esimerkiksi maskeista ja turvaväleistä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnettiin myös etätyötä ja vuorottelua, kuitenkin niin, että sairaaloissa oli jatkuvasti läsnä riittävästi henkilökuntaa.

Perustehtävistä tinkimättä

Meilahden sairaala-alueella sijaitsevaan P2-pysäköintiluolaan rakennettiin keväällä 2020 varasairaala.

Kunnossapitopalvelut toteutti suuria korjausluonteisia investointeja 12,6 miljoonalla eurolla (2019: 12,4 miljoonaa euroa). Merkittävimpinä jatkuivat Silmä-korvasairaalan torniosan tiivistämiskorjaukset ja leikkaussalien ilmanvaihdon uusiminen. Pienempien investointihankkeiden arvo oli 11,0 miljoonaa euroa (2019: 11,3 miljoonaa euroa) sisältäen teknisiä ja toiminnallisia investointeja ja korjauksia.

Kiinteistökorjauksia toteutettiin 13,3 miljoonalla eurolla (2019: 11,9 miljoonaa euroa). Ne koostuivat muun muassa kosteusvauriokorjauksista, märkätilojen saneerauksista sekä sisäympäristö-, ilmanvaihto- ja viemäriverkostosaneerauksista ja korjauksista. Toiminnallisia pienkorjauksia toteutettiin 1,2 miljoonalla eurolla (2019: 1,5 miljoonaa euroa).

Vuonna 2019 aloittaneen Helsingin alueen sähkötiimin toimintaa kehitettiin, esimerkkinä omin asiantuntijavoimin toteutettu sähkötyöturvallisuuskoulutus. Hankintapalvelujen tiimiä laajennettiin ja tuotiin näkyvämmäksi. Hankintapalvelut kilpailutti vuonna 2020 muun muassa henkilöturvajärjestelmiä, ulkoaluetöitä ja sisäilmapuhdistimia. Kilpailutuksiin sisällytettiin enemmän ympäristövastuullisia tavoitteita.

KUNNOSSAPITOPALVELUT
42,7 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2020

KUNNOSSAPITOYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Tapio Rautiainen, kunnossapitojohtaja
Keväällä 2020 jokainen päivä toi uutta tietoa pandemiasta. Sitä mukaa, kun faktat aiheuttajasta ja leviämisestä täsmentyivät, Kunnossapitopalvelut reagoi nopeasti pitääkseen sairaalatoiminnot turvallisesti ja keskeytyksettä käynnissä.