Korona­pandemia sävytti koko vuotta 2020

Keväällä Suomeen levinnyt koronapandemia korostui koko vuoden ajan yhtiön toiminnassa.

Kun HUSissa valmistauduttiin maaliskuussa koronaviruspotilaiden hoitoon, johti se kiivaaseen työjaksoon myös kiinteistöpuolella.

Pandemian vuoksi asiakkaiden pysäköintimäärät vähenivät kaikilla alueilla

Ensimmäisenä tarvittiin lisää testauspisteitä. Drive in -näytteenottotelttoja pystytettiin ensin Meilahden ja Hyvinkään sairaala-alueille, myöhemmin muuallekin.
Tehohoitopaikkoja ennakoitiin tarvittavan normaalia enemmän. Tuli selvittää, mitä tämä edellyttää tiloilta ja tekniikalta, ja millä aikataululla työt voidaan toteuttaa. Nopeinta oli muuntaa leikkaussali- ja heräämöpaikkoja tehohoitopaikoiksi.

Kirurginen sairaala varusteltiin pandemiakeskukseksi

Koronaviruspotilaiden hoito päätettiin keskittää Kirurgiseen sairaalaan. Vanhoja sairaalakaasupisteitä huollettiin ja uusia otettiin käyttöön. Samalla tehtiin ilmanvaihdon olosuhdesäätöä. Pistorasioita lisäämällä varmistettiin tehohoitopaikoille riittävä sähkönsyöttö ja tiloja eristettiin toisistaan rakentamalla suojauksia.

Varasairaalaa rakennettiin maan alle

Meilahden maanalaiseen P2-pysäköintihalliin suunniteltu varasairaala edellytti järeitä valmisteluja. Pysäköintihalliin rakennettiin uusia sairaalakaasuputkistoja, jotka liitettiin Meilahden kampuksen verkostoon. Ilmanvaihto oli tehty pysäköintihallin tarpeita varten eikä se sellaisenaan sovellu sairaalatoimintaan, joten se oli korjattava. Hallissa tehtiin myös vesijohto- ja viemäritöitä.

Pysäköintihalliin pystytettiin kolme mallitelttaa, jotka saivat runsaasti julkista huomiota. Jos varasairaala päätetään ottaa käyttöön, telttoja rakennetaan lisää. Halliin mahtuu kolmekymmentä telttaa potilaille, henkilöstölle ja varusteille. Paikkoja vuodeosasto- tai tehohoitopotilaille tulisi noin 150.

Tilaisuudet peruttiin, etätyö jatkui syksyllä

Kaikki vuodelle 2020 suunnitellut henkilöstön virkistystilaisuudet jouduttiin peruuttamaan pandemian vuoksi. Myös luottamushenkilöille ja HUSin johdolle normaalisti järjestetyt tilaisuudet peruutettiin.

Rauhallisen kesän jälkeen syksyllä siirryttiin jälleen laajasti etätöihin.
Ne, jotka pystyivät, tekivät koko syksyn töitä kotoa käsin. Kokoukset järjestettiin pääosin etänä videoalustojen avulla.