Ennätysten vuosi

Vuonna 2020 saavutimme poikkeusoloista huolimatta kaikkien aikojen parhaan taloudellisen tuloksemme. Yhtiön henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan palveluiden voimakkaan kysynnän myötä. Vuosittainen asiakastyytyväisyyskyselymme tuotti mittaushistoriamme korkeimman tuloksen. Samoin henkilöstötyytyväisyys oli historian paras, henkilökunnan kokemia vahvuuksia olivat muun muassa mahdollisuus itsenäiseen työntekoon ja työntekijöiden kokemus omasta osaamisestaan.
Yrityksen liikevaihtoa kasvattivat useat suuret investointihankkeet sekä palvelujemme laajentaminen Espoon ja Hyvinkään sairaaloissa. Tulokset osoittavat, että pystyimme toimimaan arvojemme ja tavoitteidemme mukaisesti.

Toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi
Vahva ammattiosaamisemme oli keskeisessä asemassa vuonna 2020. Nopea siirtyminen poikkeustilajohtamiseen mahdollisti tarvittavien ratkaisujen tuottamisen, meillä oli myös hyvä valmius sähköisten työvälineiden käyttöön.

Poikkeusvuosi testasi sopeutumiskykymme

Yhteistyömme sekä yksiköiden välillä että HUS-laajuisesti toimi erinomaisesti. Poikkeustilajohtamisen ansiosta pystyimme tuottamaan tarvittavat ratkaisut asianmukaisesti. Olimme jo aikaisemmin siirtyneet sähköiseen asiakirjahyväksyntään, myös Teams-käyttö oli jo aloitettu. Samoin valmiutemme siirtyä etätyötiloihin oli hyvä.
Vaikka tilojen ja järjestelmien muuntojoustavuus osoittautui toimivaksi, niiden merkitys korostuu jatkossa entisestään: toimistotyötilojen rooli muuttuu ja tilankäyttö tehostuu. Pandemia vauhditti siirtymistä läsnäolokoulutuksista online-koulutuksiin ja täsmäwebinaareihin.

Kaikkiaan henkilöstömme sopeutui poikkeusoloihin hyvin ja toteutti kiitettävästi arvojamme, josta suuri kiitos jokaiselle ammattilaisellemme. Arvomme (100% vastuu, ammattitaito, yhteiskuntavastuu) tulivat poikkeusoloissa mitatuiksi ja toimiviksi havaituiksi.

Ympäristövastuumme korostuu

Opimme pandemiasta, että on tärkeää olla osa ratkaisua, vaikka se ei olisi osa alkuperäistä suunnitelmaa. Joustavuus ja varautuminen korostuvat jatkossakin. Vahva panostus digitalisaatioon tulee edelleen tehostamaan ja muuttamaan prosesseja kaikilla palvelualoillamme. Digitalisaation lisäksi kehitämme kilpailukykyämme osaavimmalla henkilöstöllä.

Vuonna 2020 strategiatyö oli yhtiössämme keskiössä pandemiatehtävien ja normaalityömme ohella. Vuonna 2021 keskitymme uuden strategiamme toimeenpanoon. Yhtenä keskeisenä haasteena tulevalle vuosikymmenelle on pyrkimys toiminnassamme kohti hiilineutraaliutta. Visiomme ”Osaavin kumppani ja kehittäjä sairaalakiinteistöissä” kiteyttää tahtotilamme. Yrityksen talouden ja toiminnan näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat.