Osaavin kumppani ja kehittäjä

Suomen suurimpana sairaalakiinteistöihin erikoistuneena toimijana HUS Kiinteistöt toimii alallaan edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Tähän tähtää myös uusi strategiamme.

HUS Kiinteistöt uudisti strategiansa vuonna 2020, tavoitteena oli vastata paremmin yrityksen toimintaympäristön muutoksiin sekä tulevaisuuden megatrendeihin. Taustana oli samoin HUSin uudistettu strategia, joka ohjaa myös HUS Kiinteistöjä.

Strategiatyö aloitettiin tammikuussa 2020, vuonna 2021 keskitytään uuden strategian toimeenpanoon.

Toimintaympäristö ja megatrendit

Strategiatyössä tunnistettiin neljä vahvaa vaikuttajaa. Ilmastonmuutos asettaa paineita kiinteistöjen aiheuttamille päästöille. HUS Kiinteistöjen tarjoamalle sairaalakiinteistöpalvelujen erikoisosaamiselle on aiempaa enemmän kysyntää myös HUSin ulkopuolella. Julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja ja niihin liittyvien kiinteistöpalvelujen järjestämistä pyritään organisoimaan aiempaa tehokkaampiin kokonaisuuksiin. Lisäksi vuonna 2020 alkanut pandemia osoitti, että poikkeustilanteisiin varautumisen merkitys korostuu terveydenhuollossa.

Uuden strategian tuli myös toteuttaa sekä HUS Kiinteistöjen visiota (Sairaalakiinteistöissä osaavin kumppani ja kehittäjä) että missiota (Varmistamme häiriöttömän sairaalatoiminnan).

Päätavoitteemme strategiakaudella 2021 – 2025

Varmistamme häiriöttömän sairaalatoiminnan

Varmistamme, että vastuullamme olevat toiminnot palvelevat sairaalatoiminnan muuttuvia vaatimuksia joka päivä ympäri vuorokauden. Tunnistamme ennakoivasti riskit ja varaudumme osaltamme niihin ajanmukaisilla ratkaisuilla.

Meillä on osaavin henkilöstö

Kilpailukykymme perustuu osaavaan henkilöstöön, jolla on sairaalaympäristön erikoisosaamista. Haemme ja sovellamme aktiivisesti tietoa ja parhaita käytäntöjä työhömme liittyen. Teemme sujuvaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen, lisäksi olemme haluttu työyhteisö.

Toimimme vastuullisesti ja kilpailukykyisesti

Kannamme vastuuta sekä ympäristöstä että yhteiskunnasta. Ilmastonmuutokseen vastaaminen on koko konsernin tavoite, jonka otamme huomioon kaikissa ratkaisuissamme. Kannamme oman 100% vastuumme yhteiskunnasta palvelemalla toimijoita, jotka hyötyvät erikoisosaamisestamme. Palvelemme kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Olemme luotettava kumppani

Olemme sairaalakiinteistöihin liittyvissä ratkaisuissa haluttu yhteistyökumppani. Kohtaamme niin sisäiset kuin ulkoiset asiakkaamme luottamusta synnyttäen. Tarjoamme luotettavia ratkaisuja niin pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin.