Tiedolla johtamisen mahdollistaja

Hallintopalveluiden vastuukokonaisuuksia ovat yhtiön talous, henkilöstö, IT, laatu- ja tulospalkkiojärjestelmät, viestintä ja vastuullisuus, riskienhallinta ja vakuutukset, projektien seuranta sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt. Yksikössä työskentelee 16 henkilöä (2020: 17).

Vuoden 2021 aikana hallintoyksikkö toiminnallisti yhtiön uutta strategiaa monilla uusilla mittareilla, prosesseilla ja tietojärjelmähankkeilla. Integraatioalustan käyttöönotto on vähentänyt merkittävästi manuaalista työtä laskutuksessa ja varmistanut tietojen oikeellisuutta. Alustan avulla on nopeutettu projektiseurantaa lähes reaaliaikaiseksi, korvattu tiedonsiirtoliittymiä taloushallinto- ja energiaseurantajärjestelmissä sekä automatisoitu yhtiön kiinteistöhuoltojärjestelmän ja sekajäteseurannan laskutusta.

 

Toukokuussa 2021 valmistunut tietojärjestelmien kokonaisvaltainen auditointi auttoi tunnistamaan infrastruktuurissa esiintyviä haasteita ja puutteita ja auttoi kohdentamaan tietoturvaa lisääviä toimenpiteitä. Rakennusautomaatiojärjestelmien etäyhteyksien nopeuksia nostettiin, samalla parannettiin tietoturva- ja suojauskäytäntöjä etäyhteyksien käytössä.

Vuoden vaihteessa 2022 valmistui uusi verkkokauppa, josta HUSin työntekijät voivat ostaa pysäköintilupia ja vuokrata lomahuoneistoja digitaalisesti.

Ostolaskujen ohjausta automatisoitiin yhtiön omana ohjelmistokehityksenä. Ratkaisun avulla noin 60 % sähköisistä ostolaskuista saadaan ohjattua automaattisesti.

Vuonna 2021 lähetettiin yhdeksän ulkoista tiedotetta. Yhtiön henkilöstölle lähetettiin 11 HUS Kiinteistöt -uutiskirjettä ja kuusi HUS Kiinteistöt palvelee -uutiskirjettä.