Toimivaksi tunnustettu

Vuosi 2021 osoitti, että HUS Kiinteistöt pystyy jatkossakin turvaamaan laadukkaat, häiriöttömät palvelut kustannustehokkaasti. Toimintamme pandemian aikana vahvisti HUS Kiinteistöjen asemaa maan johtavana sairaalakiinteistöjen ja niihin olennaisesti liittyvien palvelujen osaajana.

Epänormaali on nyt uusi normaali: vaikka pandemia on väistymässä, elämme ja toimimme jatkuvassa kriisivalmiudessa. Se edellyttää organisaatiolta sekä kyvykkyyttä huolehtia häiriöttömästä sairaalatoiminnasta, että erilaisiin häiriötilanteisiin hiottuja varautumissuunnitelmia. Kartoitimme häiriöttömän sairaalatoiminnan kiinteistöpalveluihin liittyvät riskit ja vahvistimme niiden hallintaa. Organisaatiomme on kunnossa ja valmis toimimaan nopeasti erilaisissa tilanteissa.

Yhteistyömme HUSin kanssa tiivistyi entisestään, HUS Kiinteistöjen vastuulle siirtyi myös uusia palveluja. Keskinäinen luottamuksemme on entisestään vahvistunut ja luonut lisää palveluherkkyyttä.

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Piirtola
”Näkymämme vuodelle 2022 ovat vakaat.”

Lähivuosina on valmistunut ja valmistuu useita uusia sairaalakiinteistöjä. Jatkossa sairaala-alueiden kehittämisessä korostuu vanhojen kiinteistöjen saneeraus korjausvelan lyhentämiseksi. Vanhat kiinteistöt ovat usein arvokkaita suojelukohteita. Se asettaa saneeraukselle erityisiä vaatimuksia. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että vanhastakin voi ammattitaidolla saada uudenveroista.

Yksi HUS Kiinteistöjen tärkeimmistä vahvuuksista on henkilöstömme erityisosaaminen ja vastuunkantokyky. Tuottamamme palvelut ovat strategisesti niin tärkeitä, että niitä ei voi ulkoistaa. Tehtävänämme on huolehtia kaikissa olosuhteissa, ettei laadusta tingitä, ja että kasvun myötä henkilöstön kyvykkyys pidetään korkealla tasolla. Henkilöstön osaamisen pitää olla valtakunnan huippua. Samaa tasoa edellytämme yhteistyökumppaneiltamme.

Hyvinvointialueet on nyt muodostettu. Päätöksen mukaan HUS-
yhtymällä on sote-uudistuksessa erikseen säädetty järjestämisvastuu
erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Myös HUS Kiinteistöjen hyvä, voimassa oleva kiinteistötoiminta ja asema on päätöksen perusteella tunnustettu. Näemme hyvinvointialueiden muodostamisen tarjoavan uusia mahdollisuuksia HUS Kiinteistöille.

Näkymämme vuodelle 2022 ovat vakaat. Uskomme toimintamme vakiintuneen sellaiseksi, että voimme tarjota tulevalle HUS-yhtymälle ja hyvinvointialueille maan parasta palvelua kustannustehokkaasti.