Hallitus ja organisaatio

Toimintavuoden varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2021.

Hallituksessa toimi puheenjohtajana Mikko Piirtola, varapuheenjohtajana Reijo Vuorento ja jäseninä Mauri Niemi, Jukka Louhija ja Ulla Salomaa. Hallitus kokoontui vuonna 2021 yhteensä kuusi kertaa (2020: kuusi kertaa).

Tilintarkastajina toimivat KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala, JHT, KHT ja Heikki Ruosteenoja, KHT.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Juha Tiuraniemi. Toimitusjohtajan sijaisena ja hallituksen sihteerinä toimi hallintojohtaja Sami Jarke.

Laajennetussa johtoryhmässä henkilöstön edustajana toimi Jukka Ryökkynen.