Meillä viihdytään

Tyytyväisiä asiakkaita

Tutkimme vuosittain laajasti asiakkaittemme tyytyväisyyttä. Suurimpia vastaajaryhmiä ovat osastonhoitajat, työnjohtajat ja henkilöstöasuntojen vuokraajat. Vuoden 2021 tulos oli mittaushistorian toiseksi korkein.

Henkilöstötyytyväisyys ennätystulokseen

Yhtiön henkilöstön tyytyväisyyttä selvitettiin sähköisellä kyselyllä. Vuoden 2021 tulos oli mittaushistorian paras, vastausprosentti oli peräti 69,6 %. Henkilökunnan kokemia vahvuuksia olivat muun muassa mahdollisuus itsenäiseen työntekoon ja työntekijöiden kokemus omasta osaamisestaan

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
2018-2021

HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS
2018-2021

Vuoden työntekijä ja esihenkilö

Vuoden 2021 työntekijä on huoltoasentaja Teuvo Kukkonen. Valintaperusteluina oli Kukkosen vastuullisuus, avuliaisuus ja ammattimaisuus. Vuoden 2021 esihenkilö on huoltopäällikkö Vesa Valkonen, jonka tehtäväalue on laajentunut kattamaan Jorvin lisäksi Peijaksen sairaalan. Lisäksi Valkosen talousosaaminen on erinomaista ja hän on toimenpiteillään parantanut työilmapiiriä Jorvin sairaalassa.