Hyviä tuloksia tehokkaalla palvelulla

Kunnossapitopalvelujen tehtäviin kuuluvat pienet toiminnalliset ja tekniset investoinnit, ylläpitosopimuksen mukaiset kunnossapitotyöt sekä kiinteistöjen korjaukset, jotka luokitellaan ennallistaviksi, sisäympäristöön liittyviksi tai hätäkorjausluonteisiksi. Lisäksi sairaaloille tuotetaan toiminnallisia pienkorjauksia ja erillistilausten mukaisia palveluja.

Yksikön liikevaihto vuonna 2021 oli 39,4 miljoonaa euroa (2020: 42,7 miljoonaa euroa) hankkeiden määrän ollessa 962 (2020: 849). Suuria korjausluonteisia investointeja toteutettiin 8,1 miljoonalla eurolla (2020: 12,6 miljoonalla eurolla), pieniä investointihankkeita vastaavasti 12,7 miljoonan euron arvosta (2020: 11,0 miljoonaa euroa).

Yksikön henkilömäärä oli vuoden lopussa 33 (2020: 37). Yksikkö on jaettu Helsingissä ja Uudellamaalla sijaitseviin ammattialakohtaisiin tiimeihin: rakennustekniikka, LVIA, sähkö, sekä hankinta.

Kunnossapitojohtaja Tapio Rautiainen  

Kunnossapitopalveluihin kuuluvat hankintapalvelut valittiin vuonna 2021 yhtiön johtoryhmässä yhdeksi kehittämiskohteeksi. Hankinnan kehittämistehtäviin kuuluivat hankinnan elinkaaripalveluohjelmiston kilpailutus ja sopimus sekä prosessien sujuvuuden suunnittelu. Näiden lisäksi suoritettiin konkreettisia toimenpiteitä hankintavelan vähentämiseksi.

Aikaisempina vuosina runsaasti työllistäneet sisäympäristöongelmat vähentyivät vuonna 2021 ja resurssit niiden hoitamiseen ovat olleet riittävät. Tuottavuutta kasvatti sisäilmapuhdistimien kilpailutus, jossa saatiin merkittäviä säästöjä aiempaan kilpailutukseen verrattuna.

KUNNOSSAPITOPALVELUT
39,4 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2021

KUNNOSSAPITOYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA