Osaavin kumppani

Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö, todennettu kyvykkyys vastata yllättäviinkin tilanteisiin sekä toiminnan jatkuva kehittäminen tuottivat HUS Kiinteistöille erinomaisen tuloksen. Liikevaihtomme sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys kasvoivat entisestään.

Vuonna 2020 yhtiön strategia uudistettiin ja vuonna 2021 aloitimme sen toiminnallistamisen koko yhtiön laajuisesti. Keskeisten tunnuslukujen valossa onnistuimme siinä erinomaisesti. Avain tähän on arvojemme mukainen toiminta sekä henkilöstömme ammattitaito ja vastuunkanto. Jalkautimme strategiaa viemällä tavoitteet ja toimenpiteet yritys- ja yksikkötasolta henkilötasolle vakiintuneen kehityskeskustelukäytännön avulla. Jokainen henkilö tuli tietoiseksi omasta roolistaan ja tavoitteistaan.

Toimitusjohtaja Juha Tiuraniemi
”2021 asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys kehittyivät positiivisesti.”

Lisäksi järjestimme vuoden kuluessa useita työpajoja, joista jokainen pääsi osallistumaan vähintään kahteen.

Tuloksena on päivittäisen palvelukyvyn evoluutio, kunkin henkilön oman työtehtävän jatkuva kehittyminen. Strategian toiminnallistamista helpotti arvopohjainen toimintamallimme: strategiset tavoitteet ovat arvolähtöisiä, ja siten tehokkaammin jalkautettavissa.

Vuonna 2021 asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä liikevaihto kehittyivät positiivisesti. Kasvu perustui sitoutuneeseen, motivoituneeseen ja osaavaan henkilöstöömme. Työsuhteet ovat pitkiä, pysyvyys on hyvä ja ammattilaisemme kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä. Tavoitteemme – olla osaavin kumppani sairaalakiinteistöissä – konkretisoituu.

Pandemian kuluessa työn tekemisen tapa uudistui. Meillä on aikaisemminkin ollut kehittyneen digitaalisuutemme ansiosta hyvä valmius sähköisten järjestelmien käyttöön. Ne lisäävät tehokkuutta sijaintiriippumattomasti, vähentävät tarvetta liikkumiseen ja mahdollistavat joustavan etätyön; se on tullut jäädäkseen. Henkilöstömme pystyi etätyöaikanakin täyttämään oman roolinsa ja kantamaan vastuunsa erinomaisesti.

Meillä on pandemian aikana hyväksi todettu kyvykkyys ottaa vastaan yllättäviäkin haasteita erikoissairaanhoidon ympäristössä.
Vuonna 2022 jatkamme strategisten tavoitteiden toteuttamista. Yksi strategiakauden tavoitteistamme on, että toimimme vastuullisesti ja kilpailukykyisesti. Kasvanut liikevaihto ja hyvä tulos kertovat onnistumisesta tässä tavoitteessa. Kannamme vastuuta sekä ympäristöstä että yhteiskunnasta. Ympäristövastuullisuutemme sisältää muun muassa siirtymisen kohti hiilineutraaliutta esimerkiksi rakentamisessa. Pyrimme pienentämään sekä omaa että asiakkaamme hiilijalanjälkeä, eli lisäämään omaa aktiivista hiilikädenjälkeämme.

Sote-uudistus muuttaa toimintaympäristöämme. Uudenmaan aloittavilla hyvinvointialueilla on palvelutarpeita, joihin osaamisemme ja palvelu vastaa erinomaisesti. Olemme luonteva, luotettava ja kilpailukykyinen, erikoissairaanhoidon tarpeet erinomaisesti ymmärtävä ja täyttävä kumppani sekä HUS-yhtymälle että sen omistaville hyvinvointialueille.