Jorvin sairaalan rakennushankkeet

Espoossa sijaitsevassa Jorvin sairaalassa on käynnissä useita suuria peruskorjauksia. Lisäksi on aloitettu suunnittelu sairaalan vuodeosastotornit korvaavasta uudisrakennuksesta. Peruskorjauksilla ja lisärakentamisella varaudutaan kysynnän kasvuun.

Anestesia- ja leikkausosastot peruskorjataan

  • Jorvin leikkaussalit ja niiden alapuoliset tilat peruskorjataan
  • Peruskorjausten jälkeen Jorvissa on 20 leikkaussalia
  • Tulevat leikkaussalit soveltuvat kaikkien potilasryhmien hoitoon

Sydänkeskukselle ja laboratorioille tilat

  • Leikkausosaston alla olevaan kerrokseen rakennetaan tilat sydäntutkimustoiminnalle
  • Samaan kerrokseen rakennetaan tilat HUSLABin kemian ja hematologian sekä patologian laboratorioille

Uusi vuodeosastorakennus korvaa vuodeosastotornit

  • Jorvin sairaalan uuden vuodeosastorakennuksen hankeselvityksen laadinta aloitettiin vuoden 2018 lopulla
  • Rakennus korvaa vuodeosastotornit S, K ja N, jotka ovat huonokuntoisia eivätkä enää sovellu nykyisiin vaatimuksiin
  • Uuden rakennuksen suunnittelu on aloitettu rakennuspaikkaa koskevilla selvityksillä ja rakennettavaan sairaansijamäärään liittyvällä simulointiprojektilla
  • Hankeselvitys kustannusarvioineen valmistuu syyskuun 2019 loppuun mennessä

Yhteystiedot:

Tomi Virolainen
projektipäällikkö
HUS Kiinteistöt Oy
040 836 7698

Rakennusaika: 2019-2024

Kustannusarvio: 43 miljoonaa euroa

Pääurakoitsija: SRV

Pääsuunnittelija: UKI Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy