Palvelut

Vahvuutemme on erittäin hyvä tuntemus sairaalatoiminnasta ja  sairaalakiinteistöistä. Hallitsemme sekä uudis- että korjausrakennuttamisen toiminnalliset vaatimukset, kustannukset ja aikatauluttamisen.

Osaamme ohjata rakentamista sairaalaympäristössä niin, että potilasturvallisuus ei vaarannu ja häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Meillä on teknistä ammattitaitoa erilaisista koneista ja järjestelmistä kuten varavoimakoneista, höyrykattiloista, lääkkeellisten kaasujen järjestelmistä, sähköjärjestelmistä, autoklaaveista ja dialyysivesijärjestelmistä. Riski- ja kriisitilanteissa kykenemme reagoimaan nopeasti. Erikoissairaanhoidon käyttämissä kiinteistöissä hyvien olosuhteiden merkitys korostuu ja hoidon kannalta kriittisten järjestelmien täytyy olla toimintavarmat. Huolehdimme monien keskeisten ja toiminnalle kriittisten palvelujen tuottamisesta.