Palvelut

Vahvuutemme on erinomainen tietämys sairaalatoiminnasta ja sairaalakiinteistöistä. Hallitsemme sekä uudis- että korjausrakennuttamisen toiminnalliset vaatimukset, kustannukset ja aikatauluttamisen.

Osaamme ohjata rakentamista sairaalaympäristössä niin, että potilasturvallisuus ei vaarannu ja häiriöt jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Me tunnemme erilaiset koneet ja järjestelmät, esimerkiksi varavoimakoneet, höyrykattilat, lääkkeellisten kaasujen järjestelmät, sähköjärjestelmät, autoklaavit ja dialyysivesijärjestelmät.

Kykenemme reagoimaan nopeasti riski- ja kriisitilanteissa. Erikoissairaanhoidon käyttämissä kiinteistöissä hyvien olosuhteiden merkitys korostuu ja hoidon kannalta kriittisten järjestelmien täytyy olla toimintavarmat. Huolehdimme monien keskeisten ja toiminnalle kriittisten palvelujen tuottamisesta.