Turvaa ja omaisuuden suojaa

Turvapalvelut vastaa HUSin tarvitsemista henkilö- ja toimitilaturvallisuuteen liittyvistä turvallisuuspalveluista sekä henkilö- ja paloturvallisuuskoulutuksista.

Vartiointipalvelut ovat muun muassa HUSin henkilökunnan turvaamista, omaisuuden suojaamista ennaltaehkäisevin toimenpitein sekä henkilö- ja rikoshälytyksiin reagointia. Useimpien rakennushankkeiden työmaiden vartiointi sekä sähköisen kulunvalvonnan hallinnointi kuuluvat myös turvapalveluiden vastuulle.

Turvapalvelut tuotetaan pääkaupunkiseudulla omalla henkilöstöllä ja ostopalveluina Porvoon, Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan ja Lohjan lähisairaaloissa.