Toimintavarmuutta 24/7

Kiinteistöpalveluyksikkömme vastaa HUS-yhtymän kanssa vuosittain solmitun ylläpitosopimuksen mukaisesti sairaalakiinteistöjen sekä niiden ulkoilualueiden hoidosta sekä osittain muusta kunnossapidosta sekä irtaimisto- ja laitekunnossapidosta.

Palvelutoimintaa tukee asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on tarjota asiantuntijapalveluita muun muassa seuraaviin osa-alueisiin: rakennusautomaatio, energia-asiat, huoltokirjatuki, sairaalakaasut, puhdastilat ja putkipostijärjestelmät.

Sairaalakiinteistökanta on hyvin laaja: Kiinteistöt ovat vaihtelevia sekä iältään että käyttötarkoituksiltaan. Vanhimmat sairaalat ovat yli sata vuotta vanhoja ja uusia rakennetaan koko ajan. Tällaisen kiinteistökannan ylläpito vaatii erikoisosaamista ja erityisiä järjestelmiä.