Meillä on osaavin henkilöstö

HUS Kiinteistöjen palveluksessa työskentelee noin 390 henkilöä erilaisissa monipuolisissa kiinteistöhallinnon sekä kiinteistöhuollon- ja kunnostuksen, rakennuttamisen, asuntovuokrauksen, ylläpitohuollon ja asennustoiminnan, vartiointi-, vahtimestari sekä turvallisuustoiminnan tehtävissä.

Kilpailukykymme perustuu osaavaan ja työhönsä sitoutuneeseen henkilöstöön, jolla on sairaalaympäristön erikoisosaamista. Olemme haluttu työyhteisö ja henkilöstötyytyväisyytemme on tutkitusti korkea.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys vuosina 2011-2022

Arvosteluasteikko 1–4

Vuonna 2022 henkilöstötyytyväisyytemme oli koko 30-vuotisen historiamme paras. Henkilöstötyytyväisyyskyselymme mukaan henkilökuntamme kokee työnsä merkitykselliseksi ja ammatillinen itsetunto on korkealla. Myös mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn koetaan meillä hyvänä. Kehittymismahdollisuuksia ja koulutusta toivottiin lisää, ja tähän meillä on jo kehitteillä uusia toimintatapoja.

Vuoden työntekijä ja esihenkilö

Valitsemme vuosittain keskuudestamme vuoden työntekijän sekä vuoden esihenkilön. Ehdotuksia valittavista saavat tehdä kaikki HUS Kiinteistöjen palveluksessa olevat henkilöt.