Meillä on osaavin henkilöstö

HUS Kiinteistöjen palveluksessa työskentelee noin 390 henkilöä erilaisissa monipuolisissa kiinteistöhallinnon sekä kiinteistöhuollon- ja kunnostuksen, rakennuttamisen, asuntovuokrauksen, ylläpitohuollon ja asennustoiminnan, vartiointi-, vahtimestari sekä turvallisuustoiminnan tehtävissä.

Kilpailukykymme perustuu osaavaan ja työhönsä sitoutuneeseen henkilöstöön, jolla on sairaalaympäristön erikoisosaamista. Olemme haluttu työyhteisö ja henkilöstötyytyväisyytemme on tutkitusti korkea.

Vuosina 2022 ja 2023 henkilöstötyytyväisyytemme oli koko 30-vuotisen historiamme aikana parhaalla tasolla.

Vuosittaisen henkilöstötyytyväisyyskyselymme mukaan henkilökuntamme kokee työnsä merkitykselliseksi ja ammatillinen itsetunto on korkealla. Vahvuutena pidetään myös mielekästä esihenkilötyötä. Lisäksi mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn on koettu meillä hyväksi.

Kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksiin olemme viime vuonna panostaneet lisää. Samaten pyrimme lisäämään ja parantamaan eri keinoin yksiköidemme välistä yhteistyötä.

Avoimet työpaikat

Vuoden työntekijä ja esihenkilö

Valitsemme vuosittain keskuudestamme vuoden työntekijän sekä vuoden esihenkilön. Ehdotuksia valittavista saavat tehdä kaikki HUS Kiinteistöjen palveluksessa olevat henkilöt.