Vuoden 2021 työntekijä ja esihenkilö

Vuoden 2021 työntekijä on huoltoasentaja Teuvo Kukkonen. Valintaperusteluina oli Kukkosen vastuullisuus, avuliaisuus ja ammattimaisuus. Vuoden 2021 esihenkilö on huoltopäällikkö Vesa Valkonen, jonka tehtäväalue on laajentunut kattamaan Jorvin lisäksi Peijaksen sairaalan. Lisäksi Valkosen talousosaaminen on erinomaista ja hän on toimenpiteillään parantanut työilmapiiriä Jorvin sairaalassa.