HUS Kiinteistöt Oy on HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia kiinteistöpalveluja.