Vähähiiliset rakentamisen ratkaisut Jorvissa

HUS Kiinteistöjen rakennuttama Jorvin sairaalan uusi osastorakennus rakennetaan HUSin ympäristöohjelman mukaisesti vähähiilisyys huomioiden.

– HUS Kiinteistöjen yhtenä strategisena tavoitteena on kulkea kohti vähähiilisyyttä. Tämä tarkoittaa sekä oman toimintamme hiilijalanjäljen pienentämistä, että asiakkaamme HUSin hiilijalanjäljen pienentämistä. Tämä Jorvin hanke on yksi konkreettinen esimerkki, miten toteutamme tavoitettamme, kertoo Juha Tiuraniemi, HUS Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja.

Uuden kuusikerroksisen osastorakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 50 000 bruttoneliömetriä. Rakennus valmistuu loppuvuodesta 2025, ja ensimmäiset potilaat uusiin tiloihin vastaanotetaan kesällä 2026.

Maalämmöllä merkittävät hiilidioksidisäästöt jo rakennusaikana

Modernilla maalämpöä hyödyntävällä ratkaisulla voidaan merkittävästi vähentää rakennuksen energiankulutusta ja ympäristökuormitusta jo rakennusaikana. Jorvin työmaan ja työmaatilojen lämmityksessä hyödynnetään laajasti maa- ja ilmalämpöpumppuja. Maalämmön hyödyntäminen mahdollistaa päästösäästöjen lisäksi myös ympärivuotisen olosuhteiden optimoinnin. Kun kesällä kohde viilenee maalämpökentän latautuessa lämpöenergialla, talvella työskentelyolosuhteet pysyvät tasaisen lämpiminä.

– Maalämmön hyödyntämisen avulla työmaalle saadaan hyvät ja tasaiset työolosuhteet, jotka yhdessä hankkeen päästö- ja energiasäästöjen avulla tukevat HUSin asettamia laatu- ja vastuullisuustavoitteita, kertoo HUS Kiinteistöjen projektipäällikkö Lari Warva.

Jorvin sairaalahankkeessa hyödynnettävällä maalämpöratkaisulla saavutetaan merkittävät hiilidioksidisäästöt. CO2-päästösäästöt YM-laskentamenetelmän keskipäästöjen mukaisesti pienenevät rakennusaikana noin 1 979 CO2 t eli noin 9,7 %. Elinkaaren aikaisiin päästösäästöihin vaikutus on noin 4,3 %.

Kestävät materiaalivalinnat, vähäpäästöiset purkutyöt ja uusiokäyttöä

Jorvissa myös talotekniset järjestelmät kilpailutetaan elinkaarivertailun perusteella, jolloin energiatehokkuudelle annetaan merkittävää painoarvoa. Lisäksi CO2-päästöt huomioidaan rakentamisen materiaalivalinnoissa. Esimerkiksi valitsemalla kierrätetystä teräksestä tehdyt liittopalkit, saatiin CO2 päästöjä vähennettyä jopa 50 %.

Purkutöissä on myös etsitty kestävämpiä toimintamalleja. Esimerkiksi K0-rakennusosan kohdalla purkutyöt tehdään käyttämällä ainoastaan uusiutuvia polttoaineita. Näin konepurkamisen polttoaineen hiilipäästöjä saadaan vähennettyä jopa 90 %.

Jorvissa pilotoidaan myös purkujätteen kierrätyksen lisäksi vanerin ja puutavaran kierrätystä. Siinä rakennustyömaalta kerätään käyttämättä jäänyttä tai väliaikaisessa käytössä ollutta puutavaraa ja vaneria käytettäväksi edelleen seuraaviin kohteisiin, joihin uusiopuutavara on sopiva vaihtoehto.

– Erilaisia vähäpäästöisiä menetelmiä hyödyntämällä toteutamme Jorviin tulevaisuuden sairaalan ja otamme taas uuden askeleen rakentamisen aikaisten CO2-päästöjen vähentämisessä ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjunnassa, toteaa Warva lopuksi.

Kuva: Raksystems

Lisätietoja Jorvin rakennushankkeesta:
Lari Warva, projektipäällikkö, HUS Kiinteistöt Oy, puh. 050 428 7692, lari.warva@hus.fi