Vuoden työntekijä ja esihenkilö

Vuoden 2023 työntekijä ja esihenkilö

HUS Kiinteistöjen vuoden 2023 työntekijä on Risto Sipola, joka työskentelee turvallisuusvalvojana Jorvin turvapalveluissa. Vuoden 2023 esihenkilö on huoltomestari Kai Mikkola Kiinteistöpalvelut -yksiköstä.

Yhteistyöllä sairaala saadaan pyörimään 24/7

Yli 20 vuotta HUS Kiinteistöillä Jorvin sairaalassa turvallisuusvalvojana työskennellyt Risto Sipola pitää työstään, joka koostuu päivittäin eteen tulevista erilaisista haasteista. Työhön kuuluu eri sairaalarakennusten kulunvalvontaa, vartiointikierroksia sekä erilaisten tilanteiden ratkomista.

Video: JONI Media Oy.

– Pitkä ura samassa talossa on luonut edellytykset sille, että kasvot ovat tulleet tutuiksi ja ihmiset osaavat kääntyä ongelmatilanteissa puoleeni. Kaikkea en läheskään aina pysty tai osaa hoitaa, mutta autan asiassa eteenpäin.

Riston tehtäviin kuuluu myös henkilöturvallisuuskoulutusten pitäminen. Niiden tarkoituksena on antaa työntekijöille valmiuksia arvioida, ennaltaehkäistä ja ennakoida riskejä sekä toimia oikein uhka- ja väkivaltatilanteissa.

– Työyhteisö Jorvin sairaalassa on aivan mahtava. Meillä kaikilla on työnkuvastamme riippuen erilaisia osaamisalueita ja omat vahvuutemme. Minulle on tärkeää se, että sairaalan arki pyörii mahdollisimman häiriöttömästi ja alan ammattilaiset saavat keskittyä työntekoon ja tehdä sitä turvallisesti.

Sairaalan työporukan kanssa vietetään aikaa myös vapaalla, ja yhdessä käydään muun muassa vuosittain soutamassa Sulkavalla.

– Sairaala on työpaikkana aivan oma maailmansa, jossa vaaditaan kykyä ennakoida tilanteita sekä toimia tarvittaessa ripeästi ja oma-aloitteisesti. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä roolissa. Sairaalassa on mahdollisuus myös oppia todella paljon erilaisista asioista, ja siitä minä omassa työssäni erityisesti pidän.

Normaali työpäivä koostuu epänormaaleista asioista

Myös yli 20 vuotta HUS Kiinteistöillä Kiinteistöpalvelut -yksikössä huoltomestarina työskennellyt Kai Mikkola pitää työstään sen vaihtelevuuden vuoksi. Joka päivä voi eteen tulla uusia selvitettäviä tilanteita ja huoltotarpeita, joita ratkotaan yhdessä muun tiimin kanssa.

Video: JONI Media Oy.

Vuoden esihenkilövalinnassa perusteluissa painoivat Kain kyky ratkoa asioita, hän vie asioita eteenpäin hyvin valmisteltuna ja hallitsee hyvin myös talousasiat.

Esihenkilötehtävissä Kai on toiminut jo yli 20 vuotta. Työuransa Kai aloitti aikanaan Marian sairaalasta, joka tuolloin oli vielä Helsingin kaupungin sairaala. Marian sairaala liittyi HUS kuntayhtymään vuonna 2000 ja vuonna 2002 Kai aloitti HUS Kiinteistöillä.

– Töihin on ollut mukava tulla joka aamu kaikki nämä vuodet. Työskentely sairaaloissa on minusta ollut aina mielenkiintoista ja monipuolista. Meillä on HUS Kiinteistöillä hyvä yhteishenki ja mukava porukka näitä töitä tekemässä toinen toistamme auttaen. Ei ole ollut hinkua muualle töihin.

Kain vastuualueeseen kuuluu tällä hetkellä Kolmiosairaala, Haartmanin sairaala sekä Meilahden sairaala-alue. Normaali työarki koostuu esihenkilötöistä, erilaisista kiinteistötarkastuksista sekä osallistumisesta käynnissä oleviin kunnossapito- ja rakennushankkeisiin.

– Voin lämpimästi suositella sairaalaa työympäristönä. Kiinteistönhuollon töissä sairaalassa yhdistyvät monipuolisella tavalla tekninen osaaminen sekä asiakaspalvelutyö erilaisten ihmisten kanssa.

Vuoden 2022 työntekijä ja esihenkilö

HUS Kiinteistöjen vuoden 2022 työntekijä on huoltoasentaja Jarkko Ojanen 24/7 tiimistä. Vuoden 2022 esihenkilö on Netta Kuisma, joka toimii ulkoalue- ja jätehuoltoesimiehenä Kiinteistöpalvelut -yksikössä.

Intohimona sairaala-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys

Vuoden 2022 esihenkilöksi valitun Netta Kuisman vetämä ulkotyö- ja jätehuoltoyksikkö hoitaa HUSin Helsingin alueen kiinteistöjen ja sairaaloiden ulkoalueita, jätehuoltoa ja muuttoja. Netan monipuoliseen työnkuvaan kuuluu muun muassa henkilöstötyötä, asiakaspalvelua, toimistotyötä, sidosryhmien kanssa toimimista sekä ongelmanratkaisua eri osa-alueilla.

Video: JONI Media Oy

– HUS Kiinteistöillä panostetaan sairaaloiden ulkoalueiden turvallisuuteen, puhtauteen ja viihtyvyyteen. Sairaalatoiminnan sujuvuus on varmistettava myös kaikissa sääolosuhteissa eri vuodenaikoina esimerkiksi lumitöillä ja liukkauden torjunnalla. Jäteasemamme ja huoltokalustomme tuo mukanaan myös teknistä puolta ja muutoissa pääsemme palvelemaan monipuolisesti asiakkaita, kertoo Netta.

Netta aloitti työskentelynsä HUS Kiinteistöillä huoltomestarina vuonna 2019. Sitä ennen hän työskenteli HUSissa jätehuollon tehtävissä noin 12 vuoden ajan. Urapolku HUSissa alkoi jo 2000-luvun alussa kesätöiden parissa.

Netta on jatkuvasti kouluttautunut työnsä ohella, ja suorittanut muun muassa huoltomestarin ja lähiesimiestyön tutkinnot. Tällä hetkellä hän opiskelee ammattikorkeakoulussa rakennetun ympäristön hortonomiksi.

Aina valmiina auttamaan – jopa ympäri vuorokauden

Vuoden 2022 työntekijäksi valittu huoltoasentaja Jarkko Ojanen työskentelee Meilahden voimakeskuksessa ja monivalvomossa 24/7 tiimissä Kiinteistöpalvelut -yksikössä. Työssään Jarkko vastaa päivystysluontoisesti sairaalan voimalaitoksen ja sähköverkon häiriöttömästä toiminnasta sekä sairaalan kaikista päivittäisistä kiireellisistä vikailmoitus- ja huoltotöistä.

Video: JONI Media Oy

– Jokainen työpäiväni on erilainen. Pidän työstäni, vaikka välillä päivät voivatkin olla hyvin hektisiä. Ennätys on kuusi tehtyä keikkaa viiden minuutin sisällä. Salamapäivät ovat kaikista jännittävimpiä mahdollisten vikatilanteiden vuoksi. Huoltoasentaja on usein ensimmäisenä paikalla kaikissa mahdollisissa sairaalan häiriötilanteissa, kertoo Jarkko.

Jarkko on ollut ensin HUSissa (aiemmin HYKS) ja myöhemmin HUS Kiinteistöillä töissä jo yhtiön perustamisvaiheista alkaen, molemmissa kaikkiaan jo 38 vuoden ajan.

Huoltoasentajan töiden lisäksi hän on ehtinyt toimia vahtimestarina, talonmiehenä, pesulatyöntekijänä, ambulanssin kuljettajana potilassiirroissa sekä painatuskeskuksessa. Myös Jarkon työura HUSissa alkoi aikanaan kesätöistä.

Vuoden 2021 työntekijä ja esihenkilö

Vuoden 2021 työntekijä on huoltoasentaja Teuvo Kukkonen. Valintaperusteluina oli Kukkosen vastuullisuus, avuliaisuus ja ammattimaisuus. Vuoden 2021 esihenkilö on huoltopäällikkö Vesa Valkonen, jonka tehtäväalue on laajentunut kattamaan Jorvin lisäksi Peijaksen sairaalan. Lisäksi Valkosen talousosaaminen on erinomaista ja hän on toimenpiteillään parantanut työilmapiiriä Jorvin sairaalassa.