Vuoden työntekijä ja esihenkilö

Vuoden 2022 työntekijä ja esihenkilö

HUS Kiinteistöjen vuoden 2022 työntekijä on huoltoasentaja Jarkko Ojanen 24/7 tiimistä. Vuoden 2022 esihenkilö on Netta Kuisma, joka toimii ulkoalue- ja jätehuoltoesimiehenä Kiinteistöpalvelut -yksikössä.

Intohimona sairaala-alueiden turvallisuus ja viihtyvyys

Vuoden 2022 esihenkilöksi valitun Netta Kuisman vetämä ulkotyö- ja jätehuoltoyksikkö hoitaa HUSin Helsingin alueen kiinteistöjen ja sairaaloiden ulkoalueita, jätehuoltoa ja muuttoja. Netan monipuoliseen työnkuvaan kuuluu muun muassa henkilöstötyötä, asiakaspalvelua, toimistotyötä, sidosryhmien kanssa toimimista sekä ongelmanratkaisua eri osa-alueilla.

– HUS Kiinteistöillä panostetaan sairaaloiden ulkoalueiden turvallisuuteen, puhtauteen ja viihtyvyyteen. Sairaalatoiminnan sujuvuus on varmistettava myös kaikissa sääolosuhteissa eri vuodenaikoina esimerkiksi lumitöillä ja liukkauden torjunnalla. Jäteasemamme ja huoltokalustomme tuo mukanaan myös teknistä puolta ja muutoissa pääsemme palvelemaan monipuolisesti asiakkaita, kertoo Netta.

Netta aloitti työskentelynsä HUS Kiinteistöillä huoltomestarina vuonna 2019. Sitä ennen hän työskenteli HUSissa jätehuollon tehtävissä noin 12 vuoden ajan. Urapolku HUSissa alkoi jo 2000-luvun alussa kesätöiden parissa.

Netta on jatkuvasti kouluttautunut työnsä ohella, ja suorittanut muun muassa huoltomestarin ja lähiesimiestyön tutkinnot. Tällä hetkellä hän opiskelee ammattikorkeakoulussa rakennetun ympäristön hortonomiksi.

Aina valmiina auttamaan – jopa ympäri vuorokauden

Vuoden 2022 työntekijäksi valittu huoltoasentaja Jarkko Ojanen työskentelee Meilahden voimakeskuksessa ja monivalvomossa 24/7 tiimissä Kiinteistöpalvelut -yksikössä. Työssään Jarkko vastaa päivystysluontoisesti sairaalan voimalaitoksen ja sähköverkon häiriöttömästä toiminnasta sekä sairaalan kaikista päivittäisistä kiireellisistä vikailmoitus- ja huoltotöistä.

– Jokainen työpäiväni on erilainen. Pidän työstäni, vaikka välillä päivät voivatkin olla hyvin hektisiä. Ennätys on kuusi tehtyä keikkaa viiden minuutin sisällä. Salamapäivät ovat kaikista jännittävimpiä mahdollisten vikatilanteiden vuoksi. Huoltoasentaja on usein ensimmäisenä paikalla kaikissa mahdollisissa sairaalan häiriötilanteissa, kertoo Jarkko.

Jarkko on ollut ensin HUSissa (aiemmin HYKS) ja myöhemmin HUS Kiinteistöillä töissä jo yhtiön perustamisvaiheista alkaen, molemmissa kaikkiaan jo 38 vuoden ajan.

Huoltoasentajan töiden lisäksi hän on ehtinyt toimia vahtimestarina, talonmiehenä, pesulatyöntekijänä, ambulanssin kuljettajana potilassiirroissa sekä painatuskeskuksessa. Myös Jarkon työura HUSissa alkoi aikanaan kesätöistä.

Vuoden 2021 työntekijä ja esihenkilö

Vuoden 2021 työntekijä on huoltoasentaja Teuvo Kukkonen. Valintaperusteluina oli Kukkosen vastuullisuus, avuliaisuus ja ammattimaisuus. Vuoden 2021 esihenkilö on huoltopäällikkö Vesa Valkonen, jonka tehtäväalue on laajentunut kattamaan Jorvin lisäksi Peijaksen sairaalan. Lisäksi Valkosen talousosaaminen on erinomaista ja hän on toimenpiteillään parantanut työilmapiiriä Jorvin sairaalassa.