Puistosairaalan peruskorjaus

Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan peruskorjauksen valmistelu aloitettiin Uuden lastensairaalan käyttöönoton jälkeen. Sairaala peruskorjataan aikuiskirurgian käyttöön.

Suojeltu rakennus

 • Entinen Lastenklinikka on suojeltu rakennus, jota ei voida purkaa
 • Peruskorjauksessa ei myöskään voida muuttaa kiinteistön ulkopuolisia rakenteita tai sisäosien kantavia rakenteita
 • Huonokuntoisen kiinteistön peruskorjauksessa huomioidaan kuitenkin riittävät toimenpiteet laajojen sisäilmaongelmien poistamiseksi

Kaksi hankevaihetta

 • Hankevaihe 1: peruskorjaus alkaa rakennuksen meren puoleisesta osasta
 • Hankevaihe 2: peruskorjataan rakennuksen Uuden lastensairaalan puoleinen osa

Leikkaussaleja ja vuodeosastoja

 • Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on 10 leikkaussalia sekä polikliinisia ja päiväkirurgisia tiloja sekä leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintojen vaatimia tiloja
 • Toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussaleissa
 • Vuodeosastoja tulee kahteen kerrokseen, yhteensä 50 sairaansijaa

Puistosairaalaan siirtyvä aikuiskirurgia

 • Töölön sairaalasta plastiikkakirurgiaa ja HUSUKEn polikliininen toiminta
 • Jorvin sairaalasta osa plastiikkakirurgian toiminnasta
 • Kirurgisesta sairaalasta rintarauhaskirurgia, verisuonikirurgian elektiivinen pintalaskimotoiminta sekä hammashoito ja ortodontia
 • Meilahden tornisairaalasta osa kliinisen fysiologian yksikön toiminnasta
 • Radiologian yksikön toimintaa laajennetaan vastaamaan hammashoidon kuvaustarpeisiin

 

Yhteystiedot: projektipäällikkö Lari Warva, HUS Kiinteistöt Oy, 050 428 7692

Rakennusaika: 2019-2021

Kustannusarvio hankevaiheen 1 osalta: 44 miljoonaa euroa

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy

Pääurakoitsija: Skanska