Puistosairaalan peruskorjaus

Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on valmistunut kesäkuussa 2021. Sisäpuolelta täysin uudistettuun sairaalaan siirretään aikuiskirurgian toimintoja muista sairaaloista.

Peruskorjauksessa vanha, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen sairaalarakennuksen osa purettiin niin, että jäljelle jäivät vain rakennuksen runko ja suojeltu ulkokuori.

Kaksi hankevaihetta

  • Hankevaihe 1: rakennuksen meren puoleinen osa on peruskorjattu
  • Hankevaihe 2: rakennuksen Uuden lastensairaalan puoleinen osa peruskorjataan

Leikkaussaleja ja vuodeosastoja

  • Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on 10 leikkaussalia sekä polikliinisia ja päiväkirurgisia tiloja sekä leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintojen vaatimia tiloja
  • Toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussaleissa
  • Vuodeosastoja kahdessa kerroksessa, yhteensä 50 sairaansijaa

Puistosairaalaan siirtyvä aikuiskirurgia

  • Töölön sairaalasta plastiikkakirurgiaa ja HUSUKEn polikliininen toiminta
  • Jorvin sairaalasta osa plastiikkakirurgian toiminnasta
  • Kirurgisesta sairaalasta rintarauhaskirurgia, verisuonikirurgian elektiivinen pintalaskimotoiminta sekä hammashoito ja ortodontia
  • Meilahden tornisairaalasta osa kliinisen fysiologian yksikön toiminnasta
  • Radiologian yksikön toimintaa laajennetaan vastaamaan hammashoidon kuvaustarpeisiin

Yhteystiedot: projektipäällikkö Lari Warva, HUS Kiinteistöt Oy, 050 428 7692

Rakennusaika: 2019-2021

Kustannusarvio hankevaiheen 1 osalta: 44 miljoonaa euroa

Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Reino Koivula Oy

Pääurakoitsija: Skanska