Ammattilaisia arvostavaa asumista

HUS hallinnoi 1 400 henkilöstöasuntoa yhdellätoista paikkakunnalla, näistä 1 100 on pääkaupunkiseudulla ja 300 muilla HUS-alueilla. Asuntopalveluyksikkö vastaa asuntojen vuokrauksesta, asiakaspalvelusta, vuokravalvonnasta ja hallinnosta sekä vuokraa HUSin henkilökunnan virkistyskäyttöön tarkoitettuja lomamökkejä.

Viime vuosina työvoima on lisääntynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa henkilöstöasuntojen käyttöaste on erittäin korkea. Muilla HUSalueilla henkilöstöasuntojen kysyntä oli alhaisempi. Siitä huolimatta kaikkien HUSin asuntojen käyttöaste vuonna 2018 oli korkea, 92,43 % (2017: 92,21 %). Myös HUSin henkilöstön virkistyskäyttöön vuokrattavien lomamökkien käyttöaste oli poikkeuksellisen korkea, 77,0 % (2017: 69,0 %). Mökit sijaitsevat Tahkolla, Levillä, Rukalla ja Ylläksellä.

Maaliskuussa 2018 päättyi ARA-tulorajakokeilu, joka aiheutti vuokraprosessien pidentymistä ja hallinnollisen työn kasvua. Kokeilun päättyminen helpotti asukkaiden hyväksymismenettelyä.

Vihreitä arvoja arvostetaan

Asuntoja rakennuttamispalvelut ovat jatkaneet uusien henkilöstöasuntojen rakennuttamista. Vuonna 2018 valmisteltiin rakennusluvan hakemista neuvottelemalla Helsingin Niemenmäen Luuvaniementie 4a -täydennysrakentamiskohteen tontinvuokrasopimuksesta ja aluepysäköintijärjestelyistä.

Alueen isossa asuntokokonaisuudessa on jo nykyisin yli 300 henkilöstöasuntoa, eikä lisärakentamisella haluta menettää alueen luontoarvoja. Yhtenä keinona kokeillaan hybridiyhteiskäyttöautoa, jonka kokeilukäyttö ja asiakaskokemusten kerääminen aloitetaan tammikuussa 2019.

Tehokkaampaa viestintää ja yhteisöllisyyttä

Asuntopalvelut ylläpitää henkilöstöasuntojen asukkaille tarkoitettua Yammer-sovellusta; sillä on jo noin 1 300 rekisteröitynyttä aktiivikäyttäjää. Sovelluksen ansiosta kommunikaatio on nopeaa ja mutkatonta. Sovellukseen on myös mahdollista muodostaa omia ryhmiä. Sellaisen perustivat vuonna 2018 Jätkäsaareen valmistuneen Bahamakatu 3 asukkaat. Ryhmässä asukkaat voivat keskustella ja edistää oman talonsa asioita. Yhteisöllisyys on entistä monipuolisempaa ja vaikuttaminen nopeampaa.

Asuntojen ja asuinkiinteistöjen suunnitelmallinen korjaustoiminta jatkui aktiivisena. Vuoden 2018 merkittävin yksittäinen peruskorjauskohde oli kesäkuussa valmistunut Helsingin Luuvaniementie 2 julkisivuja parvekeprojekti. Tammikuussa 2019 käynnistyy Luuvaniementie 4 – 6 julkisivut, parvekkeet ja sokkelirakenteet kattava peruskorjaushanke. Se koostuu neljästä kahdeksankerroksisesta asuinrakennuksesta. Samaan aikaan alkaa aivan vieressä Luuvaniementie 4a täydennysrakentaminen. Uudis ja korjausrakentamisen vierekkäisyys asettaa omat haasteensa.

Tavoitteena kohtuuhintainen henkilöstöasuminen

HUS-Kiinteistöt osallistui aktiivisesti HUSin henkilöstöasuntojen käytön ja omistamisen jatkoselvitykseen. HUSin valtuusto päätti 13.12.2018 valtuuttaa hallituksen päättämään henkilöstöasuntojen omistuksen säätiöittämisestä 1.1.2020 lukien, ja selvitystyötä jatketaan ennen lopullista toimeenpanoa. Säätiöllä pyritään turvaamaan erikoissairaanhoidon henkilöstöasumisen jatkuminen. Erikoissairaanhoidon ammattilaisten saataville tarvitaan tulevaisuudessakin kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

ASUNTOPALVELUT
4 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2018

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA KESKIMÄÄRÄISET NELIÖVUOKRAT PAIKKAKUNNITTAIN 2018 (asm2/kk)

ASUNTOPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Mika Strengell, asuntopalvelupäällikkö
Etenkin pääkaupunkisedulla mahdollisuus työsuhdeasuntoon vauhdittaa henkilöstön rekrytointia. Työvoiman saatavuutta varmistetaan riittävällä asuntomäärällä ja niiden hyvällä hoidolla.