Ennakointi varmistaa häiriöttö­myyden

Vuonna 2018 laajennettiin tekoälyn hyödyntämistä hissien toimintavarmuuden parantamisessa. Nyt järjestelmä on käytössä jo 98 % kaikista HUSin hisseistä. Hissien antureiden keräämä tieto välittyy palveluntuottajan pilvipalvelimelle, jossa data prosessoidaan analytiikaksi. Hissihuoltoyhtiössä asiantuntija seuraa tuloksia ja päättää mahdollisista toimenpiteistä. Järjestelmä on osoittanut myös toimivuutensa: esimerkiksi yksi Meilahden alueen kriittisimmistä hisseistä, eli hissi helikopterikentältä alas sairaalaan, pystyttiin ennakoivan hälytyksen ansiosta korjaamaan jo ennen vian ilmenemistä.

Jatkossa tekoäly otetaan avuksi myös kiinteistöjen rakennusautomaation valvontaan. Vaikka rakennusautomaatiossa on valtavasti prosesseja, kiinteistöjen järjestelmiä pystytään valvomaan 24/7. Toiminnolla voidaan vapauttaa asiantuntijoiden työaikaa prosessien valvonnasta. Tekoäly auttaa myös löytämään kohteita, joissa kiinteistöjen energiatehokkuutta on mahdollista parantaa.

Yhteistyössä kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Viime vuonna aloitettu tiiviimpi yhteistyö HUS-Kiinteistöjen ja HUSin energiantoimittajan välillä hyödyttää molempia osapuolia. Yhteistyön avulla on tarkoitus kartoittaa kohteita ja tapoja, joissa kulutusta pystytään hetkellisesti vähentämään olosuhteita heikentämättä. Tämä puolestaan auttaa energiantoimittajaa käyttämään vähemmän saastuttavia tapoja tuottaa energiaa. Kyse on pienistä säädöistä, joilla voi olla suuriakin vaikutuksia.

Tavoitteena on myös järjestelmän jatkojalostus, jossa pystytään määrittelemään omien tilojen energiakriittisyys ja varmistamaan kaukolämmön riittävyys mahdollisen katkon aikana. Tämä energian kysyntäjoustohanke on käynnissä Kolmiosairaalassa.

Tekijät janoavat palautetta

Vuonna 2018 Meilahden alueella aloitettiin jatkuva 24/7 läsnäolo. Sen avulla pystytään lyhentämään vasteaikaa häiriötilanteissa. Valtavalla alueella on runsaasti kiinteistöjä ja erilaisia järjestelmiä, joiden hallitseminen on haastavaa. Palvelulla on kuitenkin jo pystytty nopeasti reagoimaan esimerkiksi havaittuun vesivuotoon, joka muuten olisi voinut aiheuttaa merkittävää vahinkoa. Uuden palvelun ansiosta vasteaika on vain minuutteja. Toimintaa tukee merkittävästi Turvapalveluiden valvomo, jonka avulla parannetaan häiriötilanteiden hallintaa.

Vuoden aikana otettiin käyttöön HelpDesk-palvelupyynnön suorittamisen laadun mittaus tehtäväkohtaisella, asiakkaan antamalla palautteella. Sen ansiosta toimintaa voidaan kehittää nopeasti ja tarkasti. Tehtäväkohtaisista palautteista on saatu henkilöstöltä ainoastaan positiivisia kommentteja. Vuositasolla yhtiössä suoritetaan noin 60 000 HelpDesk-tehtävää. Palautteiden vastausprosentti oli noin 25 %.

Yksikön työntekijämäärä oli vuoden lopussa 161 henkilöä (2017: 152). Osaamista vahvistettiin vuoden aikana puhdastila- ja putkipostiasiantuntijoilla sekä huoltoasentajilla uusiin ylläpitokohteisiin. Kätilöopiston sairaalan ylläpito loppui kesällä ja samaan aikaan käynnistyi Uuden Lastensairaalan ylläpitotoiminta. Loppuvuodesta allekirjoitettiin KOy Hyvinkään Sairaalamäen ylläpitosopimus ja KOy Espoon Sairaalan ylläpitosopimusta valmisteltiin.

KIINTEISTÖPALVELUT
22,1 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2018

KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Leo Sillanpää, kiinteistöpalvelujohtaja
Tekoälyn laajemman ja monipuolisemman käytön ansiosta kriittisen rakennusautomaation ja muiden järjestelmien toimivuus on entistä varmempaa. Samalla kiinteistöjen energiatehokkuus paranee.