Erityis­osaamiselle on kysyntää

Alkuvuonna 2018 aloitettiin HUSin tähän saakka suurimman investointikohteen Siltasairaalan louhintatyöt. Meilahden sairaala-alueelle sijoittuvaan rakennukseen muuttavat aikanaan sekä Töölön sairaalan toiminnot että osa nykyisen Syöpätautien tulosyksikön toiminnasta. Aikataulussa etenevän Siltasairaalan kustannusarvio on 295 miljoonaa euroa, ja se valmistuu suunnitelmien mukaan vuonna 2022.

Kokonsa lisäksi Siltasairaalassa on erityistä sen toteuttamismalli, integroitu projektitoimitus. Toteuttamismallin tavoitteena on parantaa yhtiön ja päätoteuttajan yhteistyötä ja sitä kautta laatua ja kustannustehokkuutta. Tämän hetkisten hyvien kokemusten perusteella toteuttamismallia tullaan monistamaan muihinkin kohteisiin. Tällainen on esimerkiksi Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan saneeraus aikuiskirurgian tarpeisiin. Lastenklinikan toiminnot siirtyivät Uuteen Lastensairaalaan syksyllä 2018.

Vuonna 2018 valmistui Meilahden sairaala-alueen rakennuksen 13 peruskorjaus- ja laajennushanke. Laajennukseen eli rakennuksen lisäkerrokseen sijoittui Turvapalveluiden huippumoderni valvomo.

Samoin viime vuonna valmistuivat Syöpätautien klinikan maanalaiset laitetilat. Niihin sijoitettiin mm. HUSin oma syklotroni, jonka avulla pystytään aloittamaan radiolääkkeiden valmistus. Samaan rakennusprojektiin sisältyivät myös Syöpätautien klinikan läntinen sisäänkäynti, tunneliyhteyden rakentaminen Tukholmankatu 8F -rakennukseen sekä tilat kolmelle uudelle lineaarikiihdyttimelle.

Hyvinkään sairaalaan valmistuivat uusi logistiikkapiha ja jäteasema sekä uudet tilat sairaalan apteekille.

Kysyntää erityisosaamiselle

Erikoissairaanhoidon tarpeet edellyttävät huippuosaamista myös projektinjohdolta. Tätä projektinjohdollista kompetenssia HUS-Kiinteistöjen Rakennuspalvelut tarjoaa esimerkiksi HUSin ja Helsingin kaupungin Laakson yhteissairaalahankkeessa. HUSinosuus yhteissairaalahankkeessa on 41 % Helsingin kaupungin osuuden ollessa 59 %. Kyseessä on mittava, noin 600–700 miljoonan euron hanke, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2028.

Rakennushankkeiden koon kasvaminen ja monimutkaistuminen on alalla
trendi. Tämä tarkoittaa, että projektinjohtoammattilaisten kysyntä on tällä hetkellä suuri. Lisäksi suoraan työmarkkinoilta on vaikea saada erikoissairaanhoidon tilojen rakentamisen erityisosaamista. Tilanne aiheuttaa nykyisen henkilökunnan koulutustarpeita ja lisärekrytointipaineita.

RAKENNUSVAIHEESSA OLEVAT HANKKEET 2018

  • Meilahden alueen Siltasairaala
  • Naistenklinikan C-siiven 5-6 kerrosten peruskorjaustyöt
  • Voimakeskuksen erikoissädehoitolaitteen tilat ja uudet välipohjat
  • Hyvinkään sairaalan leikkausosaston uudisrakennus
  • Jorvin sairaalan lyhythoitoisen kirurgian leikkausosasto
  • Jorvin sairaalan P-osan muuntamotilat

RAKENNUTTAMISPALVELUT
92,2 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2018

RAKENNUTTAMISYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Carl Sirén, rakennuttamisjohtaja
Jatkuvasti kehittyvä erikoissairaanhoito tarvitsee käyttöönsä edistyksellisiä toimitiloja. Rakennuttamispalveluiden erityisosaaminen näkyy esimerkiksi HuSin historian suurimmassa hankkeessa, Siltasairaalassa.