Laajempi toiminta-alue, enemmän turvattavaa

Syyskuussa 2018 Turvapalvelut sai käyttöönsä uuden, turvakeskusrakennukseen sijoittuvan valvomon. 24/7 toimiva valvomo vastaanottaa kiinteistö- ja turvahälytyksiä koko HYKS-alueelta. Uusien tilojen ansiosta Turvapalveluiden operatiivinen henkilöstö ja turvallisuusasiantuntijat sijoittuvat samoihin tiloihin, minkä vuoksi yhteistyö on saumatonta. Sen lisäksi, että uudet, asianmukaiset ja edustavatkin tilat ovat lisänneet henkilöstötyytyväisyyttä, niiden tekniikka mahdollistaa reaaliaikaisen reagoinnin.

Helsingin alueella toimintaa varmistetaan noin 2 000 kameralla. Mahdollisista häiriötilanteista saadaan välittömästi oikea-aikaista kuvaa, ja vartijat osaavat varautua tilanteeseen jo paikalle mennessään. Jatkossa kameravalvonnan piiriin tulevat myös Jorvin ja Peijaksen sairaalat. Kameravalvonta lisää paitsi henkilökunnan, myös potilaittenturvallisuutta. Lisäksi se ennaltaehkäisee uhkia sairaalan omaisuudelle ja työmaille sekä reagoi henkilö- ja rikoshälytyksiin. Valvomo vastaanottaa myös mahdolliset kiinteistöhälytykset ja hallinnoi sähköistä kulunhallintaa.

Operatiivisen vartioinnin järjestystehtävien määrä kasvoi, vuonna 2018 niitä toteutettiin 7 126 kappaletta (2017: 5 836 kpl).

Koulutus kiinnostaa

Turvapalvelut tuotti pääosan HUSin palo- ja henkilöturvallisuuskoulutuksista. Koulutusten määrä on kasvussa, sillä turvallisuuskoulutuksen tarve ja velvoitteet ovat lisääntyneet. Turvallisuuskoulutusta kohtaan on myös jatkuvaa mielenkiintoa HUSin henkilökunnan taholta.

Vuonna 2018 palo- sekä henkilöturvallisuus- ja väkivaltatilanteisiin liittyviä koulutuksia järjestettiin yhteensä 142 kappaletta (2017: 130 kpl).

Turvallisuusasiantuntijat toteuttivat lisäksi muita koulutustilaisuuksia 134 kappaletta (2017: 158). Keskeisinä koulutusprojekteina olivat uudisrakennuskohteiden turvallisuusperehdytyskoulutukset ja -harjoitukset. Kohteina olivat Uusi Lastensairaala, Syöpätautien klinikan maanalaiset tilat, Hyvinkään H-sairaala ja Espoon sairaalan synnytystoiminta.

Uudet ja saneeratut tilat sekä uusi henkilöstö edellyttävät jatkuvaa koulutusta mm. paloturvallisuudessa. Vuonna 2018 pelastus- ja poistumisharjoituksia järjestettiin 11 kiinteistössä neljällä eri paikkakunnalla.

Haasteena pysäköinti

Seuraavat vuodet tulevat olemaan yksityisautoilijoille vaikeita useiden rakennushankkeiden takia. Meilahden alueella asiakaspysäköinnin ulkopaikkojen määrä vähentyi erityisesti Siltasairaalan rakennustöiden vuoksi. Kun Töölön sairaalan toiminnot aikanaan siirtyvät Siltasairaalaan, uusia pysäköintipaikkoja ei ole luvassa. Asiakaspysäköintiin varattu P1-halli on kuitenkin toistaiseksi pystynyt vastaamaan asiakaspysäköinnin tarpeeseen. Uuteen Lastensairaalaan avattiin syksyllä 2018 100 paikan asiakaspysäköintilaitos.

Pysäköinnin helpottamiseksi ulkopysäköintimittareiden uusintaa jatkettiin vuonna 2018. Uudet mittarit on varustettu maksukorttien lähimaksuominaisuudella. Kaikkien HYKS-sairaaloiden ulkoalueilla asiakaspysäköintiin voi käyttää myös mobiilimaksamista.

TURVAPALVELUT
8,4 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2018

TURVAPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

TURVALLISUUSKOULUTUSTEN* JA VARTIOINTITEHTÄVIEN LUKUMÄÄRÄ
*Turvallisuuskoulutusten määrät eivät sisällä osastotunteja eikä muita yksittäisiä koulutustapahtumia.

Lasse Himmanen, yksikön päällikkö
Toiminta-alueen laajeneminen, uudis- ja saneerausrakentaminen ja henkilöstömäärän kasvu haastavat Turvapalvelut kehittämään jatkuvasti sekä turvallisuus- että koulutustoimintaansa.