Asuntoja erikoissairaanhoidon ammattilaisille

Tarpeet työsuhdeasuntoihin vaihtelevat HUS-alueen sisällä huomattavasti. Koska työpaikat lisääntyvät pääkaupunkiseudulla, uusia asuntoja tarvitaan. Vuonna 2019 aloitettiinkin Helsingin Niemenmäessä 96 vapaarahoitteisen asunnon täydennysrakentamiskohde Luuvaniementie 4a, sen suunniteltu valmistumisaika on 1.12.2020. Pääkaupunkiseudulla lisärakentamisen haasteena on sopivien tonttien hankkiminen: sekä tonttien hinnan että muiden kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden pitäisi mahdollistaa kohtuuhintainen asuminen.

Kehyskunnissa sen sijaan realisoidaan tarpeettomia työsuhdeasuntoja. Vuoden 2019 lopussa HUSilla oli hallinnassaan 11 paikkakunnalla noin 1400 henkilöstöasuntoa, joista 1100 pääkaupunkiseudulla ja 300 kehyskunnissa. Asuntojen kysyntätilanne säilyi korkeana varsinkin Helsingissä. Asuntojen käyttöaste oli 90,95 % (2018: 92,43 %).

Helsingin Niemenmäen asuinalueella oli vuonna 2019 samanaikaisesti käynnissä kolme isoa korjaushanketta asumisen keskeytymättä.

Vuoden 2019 merkittävin korjauskohde oli lokakuussa valmistunut Helsingin Luuvaniementie 4–6 julkisivujen peruskorjausprojekti. Se käsitti neljän pistetalon ja 256 asunnon julkisivupinnoitteiden sekä parvekkeiden peruskorjauksen. Samanaikaisesti aloitettiin lähitontilla Luuvaniementie 4a täydennysrakentaminen ja talousrakennuksen
peruskorjaus. Projektit olivat haastavia, koska Niemenmäen asuinalueella oli samanaikaisesti käynnissä kolme isoa korjaushanketta asumisen keskeytymättä. Valittu toimintamalli on kuitenkin lyhentänyt asumista häiritsevää työaikaa noin 10-12 kuukaudella.

Osallistumme ilmastonmuutoksen hillintään mm. ostamalla uusiutuvaa ja vähäpäästöistä kiinteistösähköä aina, kun se on mahdollista. Valmistuvaan täydennysrakentamiskohteeseen rakennetaan kymmenen maalämpökaivoa lämmitysenergian tuottamiseksi, lisäksi sähköautoille rakennetaan erillinen latausasema.

HUSin henkilöstöllä on virkistyskäyttöön viikkovuokrausperiaatteella tarkoitettuja lomahuoneistoja Tahkolla, Levillä, Rukalla ja Ylläksellä, kullakin paikkakunnalla kaksi.

Niiden käyttöaste oli korkea 78,6 % (2018: 77,7 %) ja mahdollisuuksia uusien huoneistojen lisäämiseen kartoitetaan. Lomahuoneistojen asiakastyytyväisyys säilyi korkeana ollen 4,28 (2018: 4,35).

Henkilöstöasuntojen asiakastyytyväisyys sen sijaan aleni ollen 3,27 (2018: 3,48), todennäköisimpinä syinä olivat Luuvaniementien 4a uudisrakentaminen, louhintatyöt, laajamittaiset peruskorjaukset Luuvaniementie 4–6:ssa sekä merkittävän pysäköintipaikkamäärän poistuminen lähes kahden vuoden ajaksi.

ASUNTOPALVELUT
4,3 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2019

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA KESKIMÄÄRÄISET NELIÖVUOKRAT PAIKKAKUNNITTAIN 2019 (asm2/kk)


*Hyvinkää, Mäntsälä, Kellokoski, Järvenpää, Tuusula

ASUNTOPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Mika Strengell, asuntopalvelupäällikkö
Muuttoliike kasvukeskuksiin ja väestön ikääntyminen lisäävät sairaanhoitopalvelujen tarvetta. Samalla kasvaa tarve erikois-sairaanhoidon ammattilaisille tarkoitettuihin työsuhdeasuntoihin. Tähän tarpeeseen vastataan uudisrakentamisella.