Uusia kohteita, toiminta kasvoi

Kiinteistöpalvelut sai vuonna 2019 hoidettavakseen uusina kohteina
Espoon sairaalan ja Hyvinkään H-sairaalan. Osin tästä johtuen yksikön työntekijämäärä oli vuoden lopussa 181 (2018: 161). Uusien kohteiden huoltohenkilöiden lisäksi osaamista vahvistettiin leikkaussaliasiantuntijalla sekä putkipostiasentajilla. Jatkuvasti laajeneva putkipostijärjestelmä kasvaa kohta Euroopan suurimmaksi.

Jo vuonna 2018 laajennettiin tekoälyn hyödyntämistä Meilahden sairaala-alueen hissien toimintavarmuuden parantamisessa. Toimintavuonna tekoälyä hyödyntävää analytiikkaa lisättiin myös alueen sairaalarakennuksiin.

Rakennusautomaation tuottaman datan jatkuvalla analysoinnilla saadaan automaation fyysiset ja ohjelmalliset viat havaittua ja korjattua. Tämä lisää kustannus- ja energiatehokkuutta sekä parantaa merkittävästi häiriötöntä sairaalatoimintaa. Koska rakennusautomaatio toimii tekoälyn ohjaamana 24/7, asiantuntijoilta vapautuu työaikaa prosessien valvonnasta.

Meilahden sairaalan putkiposti- järjestelmä on pituudeltaan jo noin 10 kilometriä – se on merkittävä Euroopankin mittakaavassa.

Toimintavuonna jatkettiin kysyntäjoustopilottia HUS Kiinteistöjen ja HUSin energiantoimittajan välillä, kohteena oli Kolmiosairaalan kaukolämpöenergia. Yhteistyöllä pyrittiin löytämään systematiikka, jonka avulla energiantoimittaja voi välttää eniten ympäristöä kuormittavia kaukolämmön tuotantomuotoja, kun asiakkaat joustavat hetkellisesti kaukolämmön kulutuksestaan. Missään muualla maailmassa sairaala ei ole osallistunut kysyntäjoustoon.

Jo nyt tulokset osoittavat, että kysyntäjousto kannattaa rakentaa tulevaisuuden sairaaloihin. HUSin näkökulmasta kyseessä on ympäristöteko, ei energian säästökokeilu.

Vuonna 2019 alkaneen littera-uudistuksen tavoitteena on edelleen tarkentaa kulujen muodostumisen ja kohdentumisen seurantaa. Tekniikka-alakohtaisen seurannan avulla pystytään toimintaa ohjaamaan entistä tarkemmin ja kustannustehokkaammin.

Toimintavuoden aikana kunnossapidon ja kiinteistöpalveluiden toimintoja selkeytettiin organisoimalla uudelleen sähkö-, puuseppä- ja lukkoseppäpalvelut.

KIINTEISTÖPALVELUT
23,5 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2019

KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Leo Sillanpää, kiinteistöpalvelujohtaja
Kontrolloitu sairaalaympäristö asettaa rakennusautomaatiolle erityisiä vaatimuksia. Olosuhteita on säädeltävä luotettavasti ja tarkasti, 24/7.