Yhä vaativampia kokonaisuuksia

Yksi integroidun projektitoimituksen elementeistä on Big Room -työskentely. Se konkretisoi projektin osapuolten tiivistä yhteistyötä: avoimuuden ansiosta, saman pöydän ääressä monia ongelmia voidaan ratkaista jo ennen niiden syntymistä.

Samalla parannetaan hankkeiden ennustettavuutta, kun yhdessä pystytään paremmin hallitsemaan aikatauluja ja seuraamaan budjettia. Yksityiskohtaisempi aikataulutus mahdollistaa myös läpimenoajan lyhenemisen ja esivalmistusasteen noston, jolloin työmaalle voidaan toimittaa valmiimpia rakennusosia tarkasti aikataulutettuna.

Toimintamalli on käytännössä todettu hyväksi Siltasairaalan rakennustöissä, sillä hanke etenee aikataulussa ja budjetissa, se valmistuu suunnitelmien mukaan kesällä 2022.
Integroidun projektitoimituksen mallia käytetään jatkossakin isommissa hankkeissa, kuten Puistosairaalan peruskorjauksessa ja vuonna 2020 aloitettavassa Tammisairaalassa.

Yksikön liikevaihto vuonna 2019 oli 120,1 miljoonaa euroa (2018: 92,2 milj. euroa), merkittävän kasvun edelliseen vuoteen verrattuna selittää Siltasairaalan ja Puistosairaalan työmaavaiheiden laskutus. Vastaavasti yksikön työntekijämäärä lisääntyi kahdella asiantuntijalla. Rakennuttamistehtävissä henkilöresursseja täydennettiin myös ostopalveluilla. Kasvua on odotettavissa jatkossakin, sillä hankkeiden keskikoko on viime vuosina suurentunut merkittävästi. Esimerkiksi HUSin ja Helsingin kaupungin Laakson yhteissairaalahanke, jonka projektinjohtopalveluita rakennuttamisyksikkö tarjoaa, on arvoltaan lähes 800 miljoonaa euroa.

Kasvu asettaa haasteita ajanhallinnalle ja prosessien kehittämiselle. Ajanhallinnan lisäksi tavoitteena on kehittää viestintää, jotta sidosryhmät saavat tietoja projekteista riittävästi, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.

Vuonna 2019 valmistuneista hankkeista merkittävimpiä olivat

Naistenklinikan C-siiven 5-6. kerrosten peruskorjaustyöt, Meilahden erikoissädehoitolaitteen tilojen ja Voimakeskuksen uusien välipohjien rakentaminen, Hyvinkään sairaalan leikkausosaston uudisrakennushanke, Jorvin sairaalan lyhythoitoisen kirurgian leikkausosaston rakentaminen sekä Jorvin sairaalan P-osan muuntamotilat.

RAKENNUSVAIHEESSA OLEVAT HANKKEET 2019

  • Meilahden alueen Siltasairaala
  • Puistosairaalan peruskorjaus- hankkeen ensimmäinen vaihe
  • Jorvin apteekin uudet tilat, kaksi leikkaussalia ja entinen päivystysalue
  • Porvoon B-siiven 1. kerroksen peruskorjaus ja sokkelien sekä salaojien korjaus
  • Lohjan sairaalan päivystysalueen muutostyöt ja E2-osan linjasaneeraus

RAKENNUTTAMISPALVELUT
120,1 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2019

RAKENNUTTAMISYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Carl Sirén, rakennuttamisjohtaja
Integroitu projektitoimitus on toimivaksi todettu toteuttamismalli isoissa, usean toimijan yhdistävissä investointikohteissa. Se varmistaa joustavan toteutuksen sekä kustannusarvioissa pysymisen.