Erikoisosaajista kasvava kysyntä

Toimintavuotena kehitettiin jo edellisvuonna käyttöön otetun turvavalvomon toimintaa – 24/7 toimiva valvomo vastaanottaa kiinteistö- ja turvahälytykset koko HYKS-alueelta. Turvavalvomo on jo nyt tuottanut lisäarvoa ja kustannustehokkuutta operatiiviseen toimintaan. Vuonna 2019 turvavalvomon toimintaprosesseja parannettiin sekä toimintaa koulutettiin oppimisvuoroina vuorovastaaville. Kameravalvonnan ohjelmistot päivitettiin kokonaisuudessaan, häiriöviestintää kehitettiin ottamalla käyttöön tekstiviestisovellus.

Myös turvavalvomon uusia toimintamahdollisuuksia kartoitettiin, jotta HUSille tuotettava hyöty olisi mahdollisimman suuri. Turvavalvomon roolia myös esimerkiksi häiriötilanteissa tullaan tarkentamaan.

24/7 päivystävä turvavalvomo vastaanottaa kiinteistö- ja turvahälytykset koko HYKS-alueelta.Helsingin alueella toimintaa varmistetaan noin 2 000 kameralla.

Turvavalvomon konkreettisimpia palveluita ovat mm. henkilö- ja rikoshälytyksiin reagointi. Useimpien rakennushankkeiden työmaiden vartiointi sekä sähköisen kulunvalvonnan hallinnointi kuuluvat myös turvapalveluiden vastuulle.

Vuonna 2019 operatiivisen vartioinnin luokan 1 järjestystehtäviä (hoitohenkilökunnan ja potilaiden koskemattomuuden turvaaminen) oli yhteensä 7119 kappaletta (2018: 7126).

Toimintavuotena Haartmanin sairaala ja Malmin sairaala siirtyivät osittain HUSin toiminnaksi. Se lisäsi turvapalveluissa koulutus-, kulunvalvonta- ja henkilökorttitehtäviä. Turvapalvelut tuotti pääosan HUSin palo- ja henkilöturvallisuuskoulutuksista. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 134 kpl (2018: 142 kpl). Muita erikseen sovittuja koulutustilaisuuksia tuotettiin yhteensä 150 kpl (2018: 135 kpl).

Sairaalahenkilöstön valmiuksia toimia tulipalotilanteessa pidettiin yllä järjestämällä vuonna 2019 pelastusharjoituksia Meilahden, Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään, Raaseporin, Porvoon ja Laakson sairaaloissa, Naistenklinikalla, Syöpätautien klinikalla sekä Kirurgisessa sairaalassa.

Pysäköintijärjestelyt Meilahden alueella jatkuivat haasteellisina, pysäköintipaikkojen määrä ei vuonna 2019 oleellisesti muuttunut. Turvapalvelut oli osaltaan tuottamassa esitystä HUSin hallitukselle pysäköinnin operatiivisen toteuttamisen muutoksista, mm. pysäköintilaitosten muuttamista puomittomaan hallinnointiin. Muu pysäköintiin liittyvä kehitystoimintakeskittyi pysäköintiluvan ostamisen helpottamiseen. Asiakaspysäköinnissä mobiilimaksamisen osuus jatkoi kasvamista. Henkilökunnan pysäköintijärjestelyjä helpottamaan aloitettiin henkilöstöpysäköinnin verkkokaupan suunnittelu.

TURVAPALVELUT
9,0 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2019

TURVAPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

TURVALLISUUSKOULUTUSTEN* JA VARTIOINTITEHTÄVIEN LUKUMÄÄRÄ

*Turvallisuuskoulutusten määrät eivät sisällä osastotunteja eikä muita yksittäisiä koulutustapahtumia.

Lasse Himmanen, yksikön päällikkö
Kahden uuden sairaalan toimintojen osittainen siirtyminen HUSille toi myös Turvapalveluille paitsi uusia toiminta-alueita, myös koulutusvelvoitteita.