Henkilöstö­asunto – iso etu ammatti­laiselle

Henkilöstöasuntojen rakentaminen pääkaupunkiseudulle jatkui aktiivisena. Asuntopalvelut osallistui HUSin johdolla toteutettuun kehyskuntien henkilöstöasuntojen käytön ja tarpeellisuuden selvitykseen, jonka seurauksena HUS luopui 79 tarpeettomasta henkilöstöasunnosta kehyskunnissa.

Helsingin Niemenmäkeen valmistui joulukuussa 2020 kaksi uutta henkilöstöasuntorakennusta.

Vuonna 2019 aloitettu Helsingin Niemenmäen 96 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon täydennysrakentamiskohde Luuvaniementie 4aA-aB valmistui aikataulussa 1.12.2020. Uusi ja kohtuuhintainen asuntokohde helpottaa olennaisesti henkilöstöasuntotilannetta pääkaupunkiseudulla.

Kohde on HUSin ensimmäinen hanke, joka täyttää EU-tasolla hyväksytyn vihreän rahoituksen kriteerit. Tämän rahoituksen saaminen edellyttää kohteelta korkealaatuisen teknisen tason lisäksi A-energiatehokkuusluokkaa. HUS Kiinteistöt oli keskeisesti mukana kohteen rakennuttamisessa ja kokonaistoteutuksessa. Vihreä rahoitus on osoitus panostuksesta ympäristön hyvinvointiin ja positiivisiin ympäristövaikutuksiin.

Pandemian vaikutukset yksikön toimintaan sekä henkilöstöasumiseen olivat vähäiset. Korona-ajan asiointia helpottivat yksikön käyttöönottamat uudet ohjelmistot sekä kattavat sähköiset asiointi- ja sopimuspalvelut.

Vuoden 2020 lopussa HUSilla oli hallinnassaan 1450 henkilöstöasuntoa, joista 1200 pääkaupunkiseudulla ja 250 kehyskunnissa. Asuntojen kysyntätilanne säilyi korkeana varsinkin Helsingissä. Laajasta korjaustoiminnasta huolimatta asuntojen taloudellinen käyttöaste oli 90,80 % (2019: 90,95 %).

HUSin henkilöstöllä on virkistyskäyttöön pääosin viikkovuokrausperiaatteella tarkoitettuja lomahuoneistoja Tahkolla, Levillä, Rukalla, Ylläksellä ja Vierumäellä – viimeksi mainitun vuokraustoiminta käynnistyi joulukuussa 2020. Vierumäen lomahuoneiston sijainti mahdollistaa vuokrauksen myös viikonlopuksi. Yhteensä virkistyskäytössä on yhdeksän lomahuoneistoa.

Pandemian vuoksi toteutettu Uudenmaan sulku ja poikkeusajasta johtuvat erikoissairaanhoidon henkilöstön velvoitteet ajoittuivat vilkkaimpaan sesonkiaikaan. Lomahuoneistoja ei tuolloin voitu vuokrata. Siitä huolimatta lomamökkien käyttöaste oli 75,3 % (2019: 78,6 %). Lomahuoneistojen asiakastyytyväisyys säilyi korkeana ollen 3,50 (2019: 3,46).

Henkilöstöasuntojen asiakastyytyväisyys parani edellisestä vuodesta, jolloin lukua todennäköisesti laskivat muun muassa Luuvaniementien 4a uudisrakentaminen, Luuvaniementie 4–6 peruskorjaukset sekä merkittävän pysäköintipaikkamäärän poistuminen lähes kahden vuoden ajaksi. Vuonna 2020 asiakastyytyväisyys oli 2,91 (2019: 2,70).

ASUNTOPALVELUT
4,1 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2020

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA KESKIMÄÄRÄISET NELIÖVUOKRAT PAIKKAKUNNITTAIN 2020 (asm2/kk)


*Hyvinkää, Mäntsälä, Kellokoski, Järvenpää, Tuusula

ASUNTOPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Mika Strengell, asuntopalvelupäällikkö
Mahdollisuus kohtuuhintaiseen henkilöstöasuntoon on vahva vetovoimatekijä. Asuntojen jatkuva korkea käyttöaste kertoo, että tätä erikoissairaanhoidon ammattilaisille tarkoitettua etua tarvitaan ja hyödynnetään.