Osaamis­pääoma hyöty­käyttöön

Hyvät sisäilmaolosuhteet ovat edellytys toimivalle sairaalatoiminnalle, myös pandemian aikana. Toisaalta ilmanvaihtojärjestelmät ovat entistä monimutkaisempia sekä tekniikaltaan että automaatioltaan. Käytäntö osoitti, että kriittisten järjestelmien ylläpito ja huolto oli kannattavinta siirtää omaksi palveluksi, koska Kiinteistöpalveluihin oli kertynyt enemmän osaamista kuin mitä ulkopuolisilta tahoilta oli mahdollista saada.

Samalla ilmanvaihtojärjestelmien huoltotoimenpiteiden laatua parannettiin ohjeistamalla, kouluttamalla ja lisäämällä omaa henkilökuntaa. Vastuuhenkilöksi palkattiin LVI-insinööri ja samalla ostopalveluiden osuutta vähennettiin merkittävästi. Siirto on osoittautunut taloudellisesti kannattavaksi, myös laatutaso on parantunut. Käytännön tasolla ilmanvaihtojärjestelmiin tehtiin paljon aiempaa enemmän ilmanvaihtohuoltoja, samoin huoltojen aikataulutus helpottui ja toteutettiin huoltojen yhdenmukaistaminen.

Myös jatkuvasti, kohta Euroopan suurimmaksi laajenevan putkipostijärjestelmän ylläpito keskitettiin omaan yksikköön, johon on rekrytoitu henkilökuntaa. Samalla on käyty vuoropuhelua asiakkaan kanssa menetelmistä, joilla putkipostijärjestelmän toimintavarmuutta voidaan parantaa. Yhtenä keinona Meilahden kampuksen järjestelmän ylläpito toteutetaan jatkuvalla läsnäololla. Näin minimoidaan reagointiaika häiriötilanteissa. Myös keskeytyksiä vaativia huoltoja voidaan suunnitella joustavasti vähiten häiriötä aiheuttaville ajanjaksoille.

Koronaepidemian vaikutus yksikön toiminnassa näkyi lähinnä HelpDesk-palveluiden kiireettömien tehtävien vasteaikojen kasvuna: osastot rajasivat liikkumista tiloissaan ja yhtiö keskittyi koronapalvelupyyntöihin.Vasteaikojen kasvu ei kuitenkaan näkynyt asiakkaiden palautteessa.

Meilahden alueen energiatehokkuuden ja lämmityksen toimintavarmuuden parantamiseksi suunnitellaan vanhan aluelämpöverkon hyödyntämistä varalämpöverkkona nykyisen kaukolämpöverkon lisäksi. Varalämpöverkossa hyödynnettäisiin sairaalatoiminnassa syntyvää hukkaenergiaa.

Yksikön liikevaihto vuonna 2020 oli 24,5 miljoonaa euroa (2019: 23,5 miljoonaa euroa). Vuoden lopussa yksikössä oli 183 työntekijää (2019: 181), osaamista vahvistettiin vuoden aikana putkipostijärjestelmien ja ilmanvaihtojärjestelmien huoltohenkilöillä. Vuoden aikana yli 10 henkilöä sai esimieskoulutusta, joka johti huoltomestaritutkintoon ja samalla lisääntyneisiin esimiestaitoihin.

Yksikön asiakastyytyväisyys nousi merkittävästi ollen 3,35 (2019: 3,21). Samoin henkilöstö­tyytyväisyys 3,24 oli huomattavasti parempi kuin aikaisemmin (2019: 3,17).

KIINTEISTÖPALVELUT
24,5 M€

YKSIKÖN LIIKEVAIHTO 2020

KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

KIINTEISTÖPALVELUYKSIKÖN TUNNUSLUKUJA

Leo Sillanpää, kiinteistöpalvelujohtaja
Talotekniikan ympärivuorokautinen valvonta, ylläpito ja huolto koetaan sairaalaympäristössä entistä tärkeämmäksi, usein elintärkeäksi. Tästä huolehtii oma, osaava henkilökunta.